Wyświetl Nr 13 (2017)

Nr 13 (2017)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2017-11-26

Dział: Z warsztatów badawczych

„Od dłuższego czasu straciłem wszelki kontakt z żydami i żydostwem”. Neofici w okupowanym Krakowie w świetle materiałów Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie 

Martyna Grądzka-Rejak

martinig@wp.pl

historyczka, judaistka, doktor nauk humanistycznych, pracowniczka Biura Badań Historycznych IPN. Stypendystka Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Specjalizuje się w dziejach drugiej wojny światowej, historii kobiet i historii społecznej. Prowadzi badania na temat życia codziennego, stosunków polsko-żydowskich i zagłady Żydów w czasie okupacji niemieckiej, ze szczególnym uwzględnieniem dystryktu krakowskiego. Autorka książek: Przerwane dzieciństwo. Losy dzieci Żydowskiego Domu Sierot przy ul. Dietla 64 w Krakowie podczas okupacji niemieckiej (2012) oraz Kobieta żydowska w okupowanym Krakowie (1939–1945) (2016), nominowanej w konkursie Książka Historyczna Roku (2017). Finalistka Nagrody Naukowej „Polityki” w kategorii nauk humanistycznych (2016).

https://orcid.org/0000-0001-8805-0616

Biuro Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 13 (2017), strony: 342-371

Data publikacji: 2017-12-03

https://doi.org/10.32927/ZZSiM.363

Abstrakt

Podczas drugiej wojny światowej konwersja miała radykalnie inne znaczenie niż w okresie przedwojennym: stała się jedną ze strategii przetrwania obieranych przez Żydów na terenach, które znalazły się pod okupacją niemiecką. Niektórzy zmieniali wyznanie ze względu na ślub z katolikiem (katoliczką). Dla innych była to ucieczka od kategoryzacji zgodnej z niemieckim prawodawstwem i włączenia ich do grupy, z którą do tej pory, jak deklarowali, nie mieli wiele wspólnego. Jeszcze inni widzieli w przyjęciu chrztu realną szansę na przeżycie okupacji, zmiana wyznania stanowiła drogę do wyrobienia tzw. aryjskich papierów, a tym samym uzyskania nowej tożsamości niezbędnej do przetrwania poza murami getta krakowskiego i obozu Płaszów. Celem przygotowywanego artykułu jest skupienie się na historiach i deklarowanych motywacjach tych osób, które zdecydowały się prosić o zmianę wyznania już po wybuchu drugiej wojny światowej. W zbiorach archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie zachowały się dokumenty i podania wnoszone przez osoby zamierzające dokonać konwersji. Proces ten trwał od początku okupacji i był z powodzeniem oficjalnie kontynuowany niemal do końca 1942 r. Data ta ma związek z wydanym przez Niemców 10 października 1942 r. zakazem udzielania chrztu Żydom pod sankcją surowych kar. Później nadal udzielano chrztów, ale czyniono to już potajemnie, bez podań wpływających do Kurii Metropolitalnej i bez prowadzenia jawnych statystyk.

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Grądzka-Rejak, M. (2017). „Od dłuższego czasu straciłem wszelki kontakt z żydami i żydostwem”. Neofici w okupowanym Krakowie w świetle materiałów Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie . Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (13), 342-371. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.363

Udostępnij

              Wyświetl Nr 13 (2017)

Nr 13 (2017)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2017-11-26

Dział: Z warsztatów badawczych