Wyświetl Nr 13 (2017)

Nr 13 (2017)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2017-11-26

Dział: Omówienia

Akcja „Reinhardt” w świetle najnowszej niemieckiej literatury przedmiotu 

Stephan Lehnstaedt

redakcja@holocaustresearch.pl

historyk, prof. dr hab., od 2016 r. profesor Studiów o Holokauście i Studiów Żydowskich w Touro College Berlin. W latach 2010–2016 pracownik Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie i wykładowca na Uniwersytecie im. Humboldta w Berlinie i w London School of Economics. Opublikował m.in. monografię na temat życia codziennego niemieckich okupantów w Warszawie i w Mińsku pt. Okkupation im Osten. Besatzeralltag in Warschau und Minsk, 1939–1944 (2010; w 2016 r. książka ukazała się w języku angielskim, w 2018 r. będzie dostępny polski przekład) oraz monografię na temat akcji „Reinhardt” pt. Der Kern des Holocaust. Bełżec, Sobibór, Treblinka und die Aktion Reinhardt (2017; w 2018 r. ukaże się po polsku pt. Czas zabijania. Bełżec, Sobibór, Treblinka i Akcja Reinhardt).

https://orcid.org/0000-0001-6894-9587

Touro College Berlin

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 13 (2017), strony: 719-733

Data publikacji: 2017-12-03

https://doi.org/10.32927/ZZSiM.377

Abstrakt

Akcja „Reinhardt” to niemieckim określenie maskujące, za którym kryje się wymordowanie w latach 1942–1943 co najmniej 1,8 mln Żydów w obozach zagłady w Bełżcu, Sobiborze i Treblince. Spośród Żydów skierowanych do tych obozów przeżyło mniej niż 150 osób. Dwie z nich to ocaleni z Bełżca, pozostali zaś mniej więcej po połowie przeszli przez obozy zagłady w Sobiborze i Treblince. Prawie wszyscy wyjechali po wojnie z Polski – do Izraela albo do Stanów Zjednoczonych.

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Lehnstaedt, S. (2017). Akcja „Reinhardt” w świetle najnowszej niemieckiej literatury przedmiotu . Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (13), 719-733. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.377

Udostępnij

              Wyświetl Nr 13 (2017)

Nr 13 (2017)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2017-11-26

Dział: Omówienia