Wyświetl Nr 13 (2017)

Nr 13 (2017)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2017-11-26

Dział: Omówienia

Wreszcie w kalendarzu? Tereziński obóz rodzinny w Auschwitz-Birkenau w czeskiej świadomości historycznej

Michal Frankl

redakcja@holocaustresearch.pl

historyk, pracuje w Masarykův ústav a Archiv (Masaryk Institute and Archives) Czeskiej Akademii Nauk. Jego zainteresowania badawcze skupiają się na nowoczesnym antysemityzmie, uchodźcach w Europie Środkowo-Wschodniej oraz Zagładzie. Opublikował m.in. „Prag ist nunmehr antisemitisch”. Tschechischer Antisemitismus am Ende des 19. Jahrhunderts (2011), Unsichere Zuflucht. Die Tschechoslowakei und ihre Flüchtlinge aus NS-Deutschland und Österreich 1933–1938 (2012, z Kateřiną Čapkovą), Budování státu bez antisemitismu? Násilí, diskurs loajality a vznik Československa (2015, z Miloslavem Szabó).

https://orcid.org/0000-0002-1012-2162

Masarykův ústav a Archiv (Masaryk Institute and Archives) Czeskiej Akademii Nauk

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 13 (2017), strony: 734-746

Data publikacji: 2017-12-03

https://doi.org/10.32927/ZZSiM.378

Abstrakt

W kwietniu 2017 r. czeska Izba Poselska przyjęła nowelizację ustawy o świętach państwowych, w której 9 marca – rocznica masowego mordu więźniów terezińskiego obozu rodzinnego w Auschwitz-Birkenau w 1944 r. – została zakwali fikowana jako ważny dzień. W ten symboliczny sposób czescy posłowie chcą zamknąć długi okres, gdy owo przerażające wydarzenie, uznane za największe popełnione jednorazowo morderstwo czechosłowackich obywateli podczas drugiej wojny światowej, odsuwane było na margines czeskiej świadomości historycznej. Posłowie jednocześnie dodali do czeskiego kalendarza, jako wspomnienie „drugiego oporu” 18 czerwca, rocznicę „bohaterskiej” walki zabójców Reinharda Heydricha przeciwko Waffen SS i Gestapo, i jednocześnie oficjalnie potępili ludobójczą przemoc; ludobójstwem nazwali również prześladowanie Ormian w imperium osmańskim podczas pierwszej wojny światowej.

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Frankl, M. (2017). Wreszcie w kalendarzu? Tereziński obóz rodzinny w Auschwitz-Birkenau w czeskiej świadomości historycznej. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (13), 734-746. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.378

Udostępnij

              Wyświetl Nr 13 (2017)

Nr 13 (2017)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2017-11-26

Dział: Omówienia