Wyświetl Nr 13 (2017)

Nr 13 (2017)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2017-11-26

Dział: Omówienia

Rūta Vanagaitė, obywatelka, która zadała pytanie. Mit bohatera narodowego, a „prawda historyczna”

Natalia Judzińska

redakcja@holocaustresearch.pl

doktorantka w Instytucie Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, przygotowuje rozprawę doktorską o procesie instytucjonalizacji „getta ławkowego” w Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie w dwudziestoleciu międzywojennym. Członkini zespołu Archiwum Kobiet i koordynatorka Podyplomowych Studiów Polsko-Żydowskich w Instytucie Badań Literackich PAN. Zaangażowana w projekty hersoryczne realizowane między innymi przez Sieć Herstoryczną powołaną przez Fundację Przestrzeń Kobiet.

https://orcid.org/0000-0002-2994-6102

Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 13 (2017), strony: 747-754

Data publikacji: 2017-12-03

https://doi.org/10.32927/ZZSiM.379

Abstrakt

Na początku 2016 r. w Litwie, za sprawą książki Rūty Vanagaitė Mūsiškiai, rozpoczęła się głośna debata publiczna dotycząca współudziału Litwinów w Zagładzie. Szerszy kontekst debaty wprowadza i przybliża Agnieszka Stawiarska w artykule Potrząsnąć społeczeństwem. O znaczeniu dla Litwy książki Rūty Vanagaitė Mūsiškiai. W licznych relacjach prasowych Vanagaitė porównywana była do Jana Tomasza Grossa, czy wręcz nazywana „litewskim Grossem”, zestawiana z Timothym Snyderem, oskarżana o finansowanie zarówno z Rosji, jak i z Izraela, zarzucano jej „nastawienie antylitewskie”, próbowano śledzić jej „pochodzenie”.

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Judzińska, N. (2017). Rūta Vanagaitė, obywatelka, która zadała pytanie. Mit bohatera narodowego, a „prawda historyczna”. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (13), 747-754. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.379

Udostępnij

              Wyświetl Nr 13 (2017)

Nr 13 (2017)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2017-11-26

Dział: Omówienia