Wyświetl Nr 13 (2017)

Nr 13 (2017)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2017-11-26

Dział: Recenzje

Melanie Hembera, Die Shoah im Distrikt Krakau Jüdisches Leben und deutsche Besatzung in Tarnów 1939–1945

Natalia Aleksiun

naleksiun@yahoo.com

Profesor najnowszej historii Żydów w Touro College w Nowym Jorku. 

https://orcid.org/0000-0001-7712-4878

Touro College w Nowym Jorku

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 13 (2017), strony: 790-794

Data publikacji: 2017-12-03

https://doi.org/10.32927/ZZSiM.389

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Aleksiun, N. (2017). Melanie Hembera, Die Shoah im Distrikt Krakau Jüdisches Leben und deutsche Besatzung in Tarnów 1939–1945. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (13), 790-794. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.389

Udostępnij

              Wyświetl Nr 13 (2017)

Nr 13 (2017)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2017-11-26

Dział: Recenzje