Wyświetl Nr 13 (2017)

Nr 13 (2017)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2017-11-26

Dział: Polemiki

Odpowiedź na recenzję Dariusza Libionki

Joshua Zimmerman

zimmerm@yu.edu
https://orcid.org/0000-0001-6796-489X

Yeshiva University Yeshiva College, New York

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 13 (2017), strony: 873-879

Data publikacji: 2017-12-03

https://doi.org/10.32927/ZZSiM.400

Abstrakt

W piśmie „Zagłada Żydów. Studia i Materiały” z 2016 r. (nr 12, s. 548–556) Dariusz Libionka zamieścił recenzję książki mojego autorstwa, The Polish Underground and the Jews, 1939–1945 (New York 2015). Potwierdza on, że jest to pierwsza publikacja naukowa poświęcona tej tematyce, która uwzględnia cały okres drugiej wojny światowej, po czym dodaje: „co nie znaczy, że temat to terra incognita. W ostatnich dziesięciu latach ukazało się w Polsce wiele studiów historycznych dotyczących różnych aspektów tego tematu, powstałych na podstawie poważnych kwerend w kraju i za granicą” (s. 549).

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Zimmerman, J. (2017). Odpowiedź na recenzję Dariusza Libionki. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (13), 873-879. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.400

Udostępnij

              Wyświetl Nr 13 (2017)

Nr 13 (2017)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2017-11-26

Dział: Polemiki