Wyświetl Nr 12 (2016)

Nr 12 (2016)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2016-11-30

Dział: Studia

O śmierci w niemieckim języku oficjalnym na przykładzie raportu Jürgena Stroopa

Marta Janczewska

mjanczewska@jhi.pl

literaturoznawczyni, pracownica Żydowskiego Instytutu Historycznego im. E. Ringelbluma, członkini Centrum Badań nad Zagładą Żydów, stała współpracowniczka Zakładu Badań nad Literaturą Zagłady IBL PAN, edytorka tekstów źródłowych (ostatnio Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy, t. 24: Obozy pracy przymusowej, 2015).

Żydowski Instytut Historyczny

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 12 (2016), strony: 35-69

Data publikacji: 2016-11-30

https://doi.org/10.32927/ZZSiM.404

Abstrakt

Artykuł jest analizą języka zastosowanego przez Jürgena Stroopa w raporcie Es gibt keinen jüdischen Wohnbezirk in Warschau mehr! (Żydowska dzielnica mieszkaniowa w Warszawie już nie istnieje!). Autorka, porównując raport z tłumienia powstania w warszawskim getcie z raportem Friedricha Katzmanna (z dystryktu Galicja) oraz z raportami Einsatzgruppen, zestawia występujące w tekście manipulacje semantyczne charakterystyczne dla języka Trzeciej Rzeszy oraz struktury retoryczne typowe dla opisów bojowych (wojennych). Tekst raportu Stroopa jawi się z tej perspektywy jako rozdarty między realizacją klasycznego wzorca raportu, który kontynuuje w swej treści i formie tradycję nazistowskiego meldowania o zabijaniu, a raportem wojskowym, który umożliwia Stroopowi mówienie o mordowaniu w sposób jawny, odpowiadający wojennej konwencji. Autorka poddaje analizie zarówno warstwę słowną, jak i materiał zdjęciowy, zawarty w raporcie. Kontekstem dla rozważań jest porównanie języka Stroopa z językiem niemieckich raportów z powstania 1944 roku, a także prześledzenie odejścia od militarnego wzorca w mówieniu o powstaniu w historiografii żydowskiej

Inne teksty tego samego autora

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Janczewska, M. (2016). O śmierci w niemieckim języku oficjalnym na przykładzie raportu Jürgena Stroopa. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (12), 35-69. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.404

Udostępnij

              Wyświetl Nr 12 (2016)

Nr 12 (2016)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2016-11-30

Dział: Studia