Wyświetl Nr 12 (2016)

Nr 12 (2016)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2016-11-30

Dział: Omówienia

Sefer Praga. Księga pamięci warszawskiej Pragi

Adam Kopciowski

adam.kopciowski@umcs.pl

Adam Kopciowski – historyk, doktor habilitowany, kierownik Pracowni Kultury i Historii Żydów w Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Zajmuje się najnowszą historią Żydów w Polsce, w tym głównie problematyką związaną ze źródłami tworzonymi w języku jidysz: prasą i księgami pamięci. Ostatnio wydał m.in. monografię Wos hert zich in der prowinc? Prasa żydowska na Lubelszczyźnie i jej największy dziennik „Lubliner Tugblat” (2015).

https://orcid.org/0000-0002-9703-5677

Instytut Kulturoznawstwa, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 12 (2016), strony: 516-533

Data publikacji: 2016-11-30

https://doi.org/10.32927/ZZSiM.434

Abstrakt

Wśród ksiąg pamięci, czyli wydawanych po wojnie publikacji upamiętniających unicestwione w wyniku Zagłady żydowskie społeczności Europy Środkowo-Wschodniej, tom poświęcony prawobrzeżnej części Warszawy zajmuje szczególne miejsce. Jest to jedyne spośród ponad pół tysiąca tego typu wydawnictw, które nie dotyczy ujmowanego jako całość konkretnego miasta (lub miasteczka), lecz zaledwie jednej dzielnicy, wydzielonej z większego organizmu miejskiego.

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >> 

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Kopciowski, A. (2016). Sefer Praga. Księga pamięci warszawskiej Pragi. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (12), 516-533. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.434

Udostępnij

              Wyświetl Nr 12 (2016)

Nr 12 (2016)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2016-11-30

Dział: Omówienia