Wyświetl 2008: Holocaust Studies and Materials

2008: Holocaust Studies and Materials

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2008-11-02

Dział: Od Redakcji

From the editor

Jan Grabowski

jgrabows@uottawa.ca

profesor historii na Uniwersytecie w Ottawie (Kanada), członek Centrum Badań nad Zagładą Żydów przy Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. Opublikował m.in. Judenjagd. Polowanie na Żydów 1942–1945. Studium dziejów pewnego powiatu (2011); w 2013 r. ukazało się rozszerzone wydanie anglojęzyczne tej książki – Hunt for the Jews: Betrayal and Murder in German-Occupied Poland, a w 2016 r. nakładem Yad Vashem edycja hebrajskojęzyczna; redaktor wielu tomów zbiorowych, np. Klucze i kasa. O mieniu żydowskim w Polsce pod okupacją niemiecką i we wczesnych latach powojennych 1939–1950 (2014, z Dariuszem Libionką); opracowuje też krytyczne wydania źródeł, np. Szraga Fajwel Bielawski, Ostatni Żyd z Węgrowa. Wspomnienia ocalałego z Zagłady w Polsce (2015); „Szczęście posiadać dom pod ziemią”. Losy kobiet ocalałych z Zagłady w okolicach Dąbrowy Tarnowskiej (2016).

https://orcid.org/0000-0002-6916-9379

Uniwersytet w Ottawie

Redakcja

redakcja@holocaustresearch.pl

Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, 2008: Holocaust Studies and Materials, strony: 7-9

Data publikacji: 2008-12-01

Abstrakt

Writing about the history of the Holocaust in Poland, and in Polish, carries with it a very peculiar set of duties, obligations and challenges. There are few issues in Polish history that reverberate through the nation with such force and whose ongoing discussion is able to have an immediate and profound impact on the national self-perception. The recent discussions surrounding the publication of Jan T. Gross’s books are convincing proof of that. On the other hand, the issues related to the destruction of the Polish Jewry have been among the most forgotten, falsified and manipulated events of the recent past. As discussed in recent decades, the Holocaust became an addition to, rather than an essential and defining part of, Polish historical writing. And these were the reasons why the Polish Centre for Holocaust Research was created in the first place. The members of the Centre set out to return the history of the Holocaust to the centre of the historical focus while, at the same time, trying to make it an integral and inalienable part of mainstream Polish history.

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Grabowski, J., & Editors. (2008). From the editor. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, 7-9. Pobrano z https://www.zagladazydow.pl/index.php/zz/article/view/56

Udostępnij

              Wyświetl 2008: Holocaust Studies and Materials

2008: Holocaust Studies and Materials

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2008-11-02

Dział: Od Redakcji