Wyświetl Nr 10 (2014)

Nr 10 (2014)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2014-12-01

Dział: Recenzje

Lech M. Nijakowski, Rozkosz zemsty. Socjologia historyczna mobilizacji ludobójczej

Tomasz Ceran

redakcja@holocaustresearch.pl

historyk, pracownik Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Bydgoszczy, autor książek: Thatcheryzm jako doktryna społeczno-polityczna (2008), Świat idei Jacka Kuronia (2010), „Szmalcówka”. Historia niemieckiego obozu w Toruniu na tle ideologii nazistowskiej (2011), wyd. ang. The History of a Forgotten German Camp. Nazi Ideology and Genocide at Szmalcówka (2015), Im Namen des Führers… Selbstschutz Westpreussen i zbrodnia w Łopatkach w 1939 roku (2014).

https://orcid.org/0000-0002-5037-6378

Instytut Pamięci Narodowej, Delegatura w Bydgoszczy

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 10 (2014), strony: 1021-1025

Data publikacji: 2014-12-01

https://doi.org/10.32927/ZZSiM.571

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Ceran, T. (2014). Lech M. Nijakowski, Rozkosz zemsty. Socjologia historyczna mobilizacji ludobójczej. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (10), 1021-1025. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.571

Udostępnij

              Wyświetl Nr 10 (2014)

Nr 10 (2014)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2014-12-01

Dział: Recenzje