Wyświetl Nr 16 (2020)

Nr 16 (2020)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2020-12-15

Dział: Recenzje

August Grabski (red.), Pogromy Żydów na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, t. 4: Holokaust i powojnie (1939–1946)

Andrzej Żbikowski

azbikowski@jhi.pl

historyk, profesor nauk humanistycznych, kierownik działu naukowego w Żydowskim Instytucie Historycznym im. Emanuela Ringelbluma i pracownik naukowy Studium Europy Wschodniej na Wydziale Orientalistycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się najnowszymi dziejami polskich Żydów. Autor monografii i studiów historycznych na temat zagłady polskich Żydów oraz edytor źródeł historycznych dotyczących tego zagadnienia, w tym raportu Jürgena Stroopa Żydowska dzielnica mieszkaniowa w Warszawie już nie istnieje! (2009). W ostatnich latach ukazały się m.in.: Karski (2011), Sąd Społeczny przy CKŻP. Wojenne rozliczenia społeczności żydowskiej w Polsce (2014), Żydowski Instytut Historyczny. 70 lat badań nad dziejami polskich Żydów. Pisane z perspektywy historyka Zagłady (2018)

https://orcid.org/0000-0001-8081-6955

Żydowski Instytut Historyczny

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 16 (2020), strony: 844-849

Data publikacji: 2020-12-15

https://doi.org/10.32927/ZZSiM.652

Similar Articles

You may also start an advanced similarity search for this article.

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Żbikowski, A. (2020). August Grabski (red.), Pogromy Żydów na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, t. 4: Holokaust i powojnie (1939–1946) . Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (16), 844-849. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.652

Udostępnij

              Wyświetl Nr 16 (2020)

Nr 16 (2020)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2020-12-15

Dział: Recenzje