Wyświetl Nr 6 (2010)

Nr 6 (2010)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2010-12-30

Dział: Recenzje

Zrozumieć Zagładę. Społeczna psychologia Holokaustu, red. Leonard S. Newman, Ralph Erber, tłum. M. Budziszewska, A. Czarna, E. Dryll, A. Wójcik, PWN, Warszawa 2009

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 6 (2010), strony: 303-306

Data publikacji: 2010-12-30

https://doi.org/10.32927/zzsim.740

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Buryła, S. . (2010). Zrozumieć Zagładę. Społeczna psychologia Holokaustu, red. Leonard S. Newman, Ralph Erber, tłum. M. Budziszewska, A. Czarna, E. Dryll, A. Wójcik, PWN, Warszawa 2009. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (6), 303-306. https://doi.org/10.32927/zzsim.740

Udostępnij

              Wyświetl Nr 6 (2010)

Nr 6 (2010)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2010-12-30

Dział: Recenzje