Wyświetl Nr 12 (2016)

Nr 12 (2016)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2016-11-30

Dział: Recenzje

Jerzy Jurandot, Miasto skazanych. 2 lata w warszawskim getcie, Stefania Grodzieńska, Dzieci getta

Sławomir Buryła

redakcja@holocaustresearch.pl
https://orcid.org/0000-0001-9838-0467

Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 12 (2016), strony: 591-595

Data publikacji: 2016-11-30

https://doi.org/10.32927/ZZSiM.445

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >> 

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Buryła, S. (2016). Jerzy Jurandot, Miasto skazanych. 2 lata w warszawskim getcie, Stefania Grodzieńska, Dzieci getta. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (12), 591-595. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.445

Udostępnij

              Wyświetl Nr 12 (2016)

Nr 12 (2016)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2016-11-30

Dział: Recenzje