Wyświetl 2008: Holocaust Studies and Materials

2008: Holocaust Studies and Materials

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2008-11-02

Dział: Studia

The Holocaust and Polish-Jewish Relations in Sociological Studies

Małgorzata Melchior

redakcja@holocaustresearch.pl

dr hab., socjolog, ISNS UW, zajmująca się od problematykà tożsamości żydowskiej zarówno współcześnie, jak i w okresie wojny, szczególnie w kontekście ukrywania się na tzw. fałszywych papierach. Ukończyła interdyscyplinarne studia w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW (1979). Doktorat obroniła (1990) w Instytucie Socjologii UW („Społeczna tożsamość jednostki – propozycja podejścia badawczego /na przykładzie wywiadów z Polakami pochodzenia żydowskiego urodzonymi w latach 1944-1955/”). Kolokwium habilitacyjne przeszła pomyślnie w 2004r. w oparciu o rozprawę habilitacyjną, jaką była jej książką: "Zagłada a tożsamość. Polscy Żydzi ocaleni ››na aryjskich papierach‹‹. Analiza doświadczenia biograficznego" (wyd. IFiS PAN).

Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, Uniwersytet Warszawski

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, 2008: Holocaust Studies and Materials, strony: 53-75

Data publikacji: 2008-12-01

https://doi.org/10.32927/ZZSiM.75

Abstrakt

The past can be described in different ways by historians and sociologists. They differ in their attitudes toward sources for their studies, and in terms of research sensitivity, which directs their analyses towards given aspects of the past. This text focuses on selected sociological studies of the Holocaust and issues of Polish–Jewish relations (before and during World War II as well as during the immediate postwar years). First I shall refer to sociological works using the historical prospective in their description of Polish–Jewish relations and/or the Holocaust, and, second, to studies (both historical and sociological) which employ categories of sociological analysis in their description. By referring to Nechama Tec's works, I shall present the methodological problems of sociological studies.

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Melchior, M. (2008). The Holocaust and Polish-Jewish Relations in Sociological Studies. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, 53-75. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.75

Udostępnij

              Wyświetl 2008: Holocaust Studies and Materials

2008: Holocaust Studies and Materials

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2008-11-02

Dział: Studia