Wyświetl Nr 7 (2011)

Nr 7 (2011)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2011-12-02

Dział: Materiały

„Józek, co robisz?”. Zbrodnia na Żydach popełniona przez AK we wsi Kosowice

Jerzy Mazurek

help@libcom.pl

historyk, adiunkt w Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego oraz wicedyrektor Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie. Zainteresowania badawcze: emigracja z ziem polskich w XIX i XX w. oraz relacje Polski z krajami Ameryki Łacińskiej

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 7 (2011), strony: 395-421

Data publikacji: 2011-12-10

https://doi.org/10.32927/zzsim.796

Abstrakt

 In the spring of 1943, in the village of Kosowice (region of Opatów), in the house of Józef Machula, 5 members of the AK (Home Army) murdered 5 Jews (personal details unknown), among the others a woman and a child. In 1956 the case was taken to the Voivodship Court of Kielce (Court Branch in Radom); in consequence the accused were punished.

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Mazurek, J. . (2011). „Józek, co robisz?”. Zbrodnia na Żydach popełniona przez AK we wsi Kosowice. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (7), 395-421. https://doi.org/10.32927/zzsim.796

Udostępnij

              Wyświetl Nr 7 (2011)

Nr 7 (2011)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2011-12-02

Dział: Materiały