Wyświetl Nr 18 (2022)

Nr 18 (2022)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2022-12-25

Dział: Z warsztatów badawczych

Karny Obóz Pracy Treblinka I w świetle relacji żydowskich

Michał Kowalski

michal.kowalski@uwr.edu.pl

absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, doktorant Kolegium Doktorskiego Historii Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Przygotowuje doktorat „Zatruta ziemia. Życie lokalnych społeczności polskich i żydowskich w cieniu obozów Treblinka I i Treblinka II” pod kierunkiem dr hab. Bożeny Szaynok, prof. UWr. Stypendysta projektu „Świadkowie Holokaustu – społeczeństwo polskie na terenach okupowanych wobec zagłady Żydów (1939–1945)” realizowanego przez Instytut Filozofii i Socjologii PAN, oraz VII i VIII edycji Seminarium Doktorskiego GEOP.

http://orcid.org/0000-0002-7320-1140

Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Instytut Historii

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 18 (2022), strony: 342-365

Data publikacji: 2023-03-11

https://doi.org/10.32927/zzsim.935

Abstrakt

Badania świadectw żydowskich związanych z Karnym Obozem Pracy Treblinka I przynoszą nieznaną szerzej historię tego ośrodka. Zmierza ona do postawienia nowych pytań badawczych związanych z jego charakterem i funkcją w kontekście umiejscowionego w pobliżu obozu zagłady Treblinka II. Już w latach sześćdziesiątych wskazywano, że Treblinka I nie była obozem pracy, lecz obozem koncentracyjnym, w którym realizowano zagładę ludności żydowskiej, przeprowadzano selekcje, a więźniów mordowano ze szczególnym okrucieństwem. Artykuł zarysowuje tę perspektywę, a także przybliża dzieje obozowej żydowskiej konspiracji, nieudaną próbę wywołania buntu oraz masakrę tych, którzy przetrwali w obozie do końca lipca 1944 r.

Źródła archiwalne / Archival sources

Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie

GK 165/66, Dochodzenie w sprawie obozu w Treblince

GK 196/69, Proces Ludwiga Fischera

Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Szczecinie Delegatura w Koszalinie

Akta Główne w sprawie zbrodni nazistowskich będących jednocześnie zbrodniami przeciwko ludzkości, popełnionych przez funkcjonariuszy III Rzeszy Niemieckiej w okresie od 1941 r. do 1944 r. na terenie niemieckiego nazistowskiego karnego obozu w Treblince I, polegających na zabójstwach więźniów tego obozu, sygn. Ds. 42.2019.Zn

Archiwum Yad Vashem

O.3/4975, taśma O.33C/884, Wywiad z Mendlem Rzepką, tłum. z jęz. hebrajskie- go Piotr Zadworny

Archiwum Państwowe w Siedlcach

/718/0, Zbiór afiszów okupacyjnych powiatu sokołowskiego

Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego

/668, Relacja Chaima Kwiatka

/1186, Relacja Szmula Miedzińskiego

/324, Israel Cymlich, „Moje przeżycia wojenne (1939–1943)”

United States Holocaust Memorial Museum

Acc. 1998.A.0300.28, RG-50.488.0028, Wywiad z Henrykem Ślebzakiem

University of Southern California Shoah Foundation, Visual History Archive

, Wywiad z Szymonem Cegłem, przeprowadzony przez Myriam Annissimov, Paryż, 1 czerwca 1995 r., tłum. z jęz. francuskiego Malwina Blum, tłum. z jidysz Anna Szyba

Wspomnienia / Memuars

Chodźko Mieczysław, Ucieczka z Treblinki, Montreal: Polish-Jewish Heritage Foundation of Canada, 2003.

Literatura przedmiotu / Content related literature

Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego, oprac. Marian Fuks, Warszawa: PWN, 1983.

Kopówka Edward, Karny obóz pracy w Treblince [w:] Co wiemy o Treblince? Stan badań, red. Edward Kopówka, Siedlce: Muzeum Regionalne, 2013.

Marszałek Józef, Obozy pracy w Generalnym Gubernatorstwie w latach 1939–1945, Lu- blin: Państwowe Muzeum na Majdanku, 1998.

Remiszewska Anna, Plan symbolicznych krzyży na Miejscu Straceń w Treblince, Mu- zeum Treblinka, Treblinka 2020, https://muzeumtreblinka.eu/wp-content/uploads/2020/11/PLAN-SYMBOLICZNYCH-KRZY%C5%BBY-NA-MIEJSCU-STRACE%C5%83.pdf

Sofsky Wolfgang, Ustrój terroru: obóz koncentracyjny, tłum. Małgorzata Łukasiewicz, Warszawa; ŻIH, 2016

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Kowalski, M. (2023). Karny Obóz Pracy Treblinka I w świetle relacji żydowskich. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (18), 342-365. https://doi.org/10.32927/zzsim.935

Udostępnij

              Wyświetl Nr 18 (2022)

Nr 18 (2022)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2022-12-25

Dział: Z warsztatów badawczych