Wyświetl Nr 18 (2022)

Nr 18 (2022)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2022-12-25

Dział: Recenzje

Recenzja: Anna Hájková, The Last Ghetto. An Everyday History of Theresienstadt, New York: Oxford University Press, 2020, 364 s.

Piotr M. Majewski

pm.majewski2@uw.edu.pl

dr hab., profesor UW, pracuje w Zakładzie Historii XX wieku na Wydziale Historii UW. Zajmuje się m.in. najnowszą historią Czechosłowacji oraz stosunkami czesko-niemieckimi w XX w. W latach 2009–2017 zastępca dyrektora Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Ostatnio opublikował Kiedy wybuchnie wojna? 1938. Studium kryzysu (2019) i Niech sobie nie myślą, że jesteśmy kolaborantami. Protektorat Czech i Moraw, 1939–1945 (2021).

https://orcid.org/0000-0001-9672-2283

Uniwersytet Warszawski

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 18 (2022), strony: 669-672

Data publikacji: 2023-03-11

https://doi.org/10.32927/zzsim.980

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Majewski, P. M. (2023). Recenzja: Anna Hájková, The Last Ghetto. An Everyday History of Theresienstadt, New York: Oxford University Press, 2020, 364 s . Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (18), 669-672. https://doi.org/10.32927/zzsim.980

Udostępnij

              Wyświetl Nr 18 (2022)

Nr 18 (2022)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2022-12-25

Dział: Recenzje