Aktualny numer

Nr 19 (2023)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571
DOI:
10.32927
O czasopiśmie

"Zagłada Żydów. Studia i Materiały" rocznik naukowy Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN jest jedynym czasopismem naukowym w Polsce poświęconym Zagładzie Żydów. Każdy z numerów rocznika stanowi całość monograficzną. Autorzy publikacji reprezentują różne generacje i podejścia badawcze. Wspólnym mianownikiem łączącym ich teksty jest waga, jaką poświęcają sprawie traktowania i krytyki źródeł historycznych. Ważną częścią naszego pisma jest rozbudowany dział omówień i recenzji. (więcej)

Strona Centrum

Strona internetowa Centrum Badań nad Zagładą Żydów Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

Calls for Articles
Bazy cytowań

ERIH Plus; Index Copernicus;
CEJSH; CEEOL; EBSCO; Google Scholar
PBN; EuroPub

Nasze publikacje