Wyświetl Nr 17 (2021)

Nr 17 (2021)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2021-12-20

Dział: Recenzje

Jacek Andrzej Młynarczyk, W cieniu Zagłady. Losy kieleckich Żydów w czasie drugiej wojny światowej [Adam Puławski]

Adam Puławski

adampulawski@wp.pl

doktor habilitowany, historyk. Zajmuje się tematyką zagłady Żydów na okupowanych ziemiach polskich oraz Polskiego Państwa Podziemnego, m.in. stosunkiem polskich władz na uchodźstwie w Londynie oraz PPP do zagłady ludności żydowskiej oraz eksterminacji sowieckich jeńców wojennych. Bada także relacje pomiędzy PPP a sowiecką partyzantką na ziemiach polskich, a także postawę polskiego podziemia wobec partyzantki żydowskiej i żydowskich grup przetrwania. Zajmuje się również historią regionalną dotyczącą stosunków polsko-żydowskich w Chełmie w XX w. Współautor teki edukacyjnej IPN Zagłada Żydów polskich w czasie II wojny światowej (2005). Autor monografii W obliczu Zagłady. Rząd RP na Uchodźstwie, Delegatura Rządu RP na Kraj, ZWZ-AK wobec deportacji Żydów do obozów zagłady (1941–1942) (2009) i Wobec „niespotykanego w dziejach mordu”. Rząd RP na uchodźstwie, Delegatura Rządu RP na Kraj, AK a eksterminacja ludności żydowskiej od „wielkiej akcji” do powstania w getcie warszawskim (2018).

Pracownia Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej im. Jerzego Kłoczowskiego, Brama „Grodzka” – Teatr NN

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 17 (2021), strony: 730-736

Data publikacji: 2021-12-20

https://doi.org/10.32927/zzsim.910

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Puławski, A. (2021). Jacek Andrzej Młynarczyk, W cieniu Zagłady. Losy kieleckich Żydów w czasie drugiej wojny światowej [Adam Puławski] . Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (17), 730-736. https://doi.org/10.32927/zzsim.910

Udostępnij

              Wyświetl Nr 17 (2021)

Nr 17 (2021)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2021-12-20

Dział: Recenzje