Wyświetl Nr 19 (2023)

Nr 19 (2023)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2023-12-23

Dział: Recenzje

Jan Láníček, Jan Lambertz (red.), More than Parcels: Wartime Aid for Jews in Nazi Camps and Ghettos

Aleksandra Bańkowska

olbankowska@gmail.com

historyczka, w 2021 r. uzyskała stopień doktora na podstawie obronionej w IH PAN rozprawy pt. „Żydowska opieka społeczna w Warszawie w latach 1939–1943”. Redaktorka i współredaktorka czterech tomów w ramach projektu pełnej polskiej edycji dokumentów z Archiwum Ringelbluma w Żydowskim Instytucie Historycznym, kierowniczka projektu Narodowego Centrum Nauki pt. „Instytucje i placówki żydowskiej opieki społecznej w Generalnym Gubernatorstwie w latach 1939–1944” prowadzonym w IH PAN, współautorka internetowej „Encyklopedii getta warszawskiego” wydawanej przez ŻIH, stypendystka Saul Kagan Fellowship in Advanced Shoah Studies, Fundacji Kerstenów, Funduszu prof. Kiersnowskiego, laureatka Konkursu im. prof. Majera Bałabana. Interesuje się historią żydowskich organizacji opiekuńczych w okresie okupacji hitlerowskiej w Polsce zarówno na szczeblu centralnym, jak i lokalnym. Stała współpracowniczka Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN. Pracuje w Zakładzie Bibliografii IH PAN.

https://orcid.org/0009-0002-4371-6829

Instytut Historii PAN

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 19 (2023), strony: 717-720

Data publikacji: 2023-12-23

https://doi.org/10.32927/zzsim.1007

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Bańkowska, A. (2023). Jan Láníček, Jan Lambertz (red.), More than Parcels: Wartime Aid for Jews in Nazi Camps and Ghettos . Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (19), 717-720. https://doi.org/10.32927/zzsim.1007

Udostępnij

              Wyświetl Nr 19 (2023)

Nr 19 (2023)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2023-12-23

Dział: Recenzje