Wyświetl Nr 8 (2012)

Nr 8 (2012)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2012-12-02

Dział: Z warsztatów badawczych

Powojenni lokatorzy budynku przy ul. Tłomackie 5

Agnieszka Haska

agnieszka.haska@gmail.com

antropolożka kultury, doktorantka w Szkole Nauk Społecznych przy IFiS PAN, ostatnio opracowała Do moich ewentualnych czytelników. Wspomnienia z czasów wojny Symchy Binema Motyla (2011).

https://orcid.org/0000-0003-0545-5250

Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN

Aleksandra Bańkowska

olabankowska@interia.pl

historyczka, archiwistka w Żydowskim Instytucie Historycznym, opracowała 

https://orcid.org/0000-0003-1037-0550

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 8 (2012), strony: 430-442

Data publikacji: 2012-12-02

https://doi.org/10.32927/zzsim.699

Abstrakt

In 1945 the building of the Central Judaist Library was inhabited by ca. 30 illegal tenants. After the real estate had been taken over in February 1946 by the Central Commission of Polish Jews most of them moved, but one family refused to leave the apartment they had been living in. Certain files that have survived in the Legal Department of the Archive of the Jewish Historical Institute contain correspondence regarding the rooms on Tłomackie Street, which allow for a reconstruction of the dispute that began in 1948 and which this article describes. Aside from the profiles of the illegal tenants we also present the profiles of the legal tenants of the building at Tłomackie Street No. 5

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 4 > >> 

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Haska, A., & Bańkowska, A. (2012). Powojenni lokatorzy budynku przy ul. Tłomackie 5. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (8), 430-442. https://doi.org/10.32927/zzsim.699

Udostępnij

              Wyświetl Nr 8 (2012)

Nr 8 (2012)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2012-12-02

Dział: Z warsztatów badawczych