Wyświetl Nr 14 (2018)

Nr 14 (2018)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2018-12-02

Dział: Omówienia

Japońskie publikacje o Zagładzie wydane po 1995 r.

Ariko Katō

akato@nufs.ac.jp

Ariko Katō – Associate Professor na Uniwersytecie Studiów Międzynarodowych w Nagoji. Pracę doktorską na temat prozy i dzieł artystycznych Brunona Schulza obroniła na Uniwersytecie Tokijskim. Studiowała na Uniwersytecie Warszawskim jako stypendystka Fundacji Heiwa Nakajima i na Uniwersytecie Jagiellońskim jako stypendystka rządu polskiego. Jej zainteresowania obejmują międzywojenną literaturę i sztuki awangardowe, wielokulturowość w dawnej Galicji oraz reprezentacje Holokaustu i wojny w literaturze i sztuce. Po uzyskaniu grantu z Japan Society for the Promotion of Science w 2016–2017 była na stażu naukowym w Instytucie Badań Literackich PAN. Autorka książki Bruno Schulz. Od oczu do rąk (Tokio 2012; po japońsku) oraz licznych artykułów na temat Schulza. Redaktorka tomu antologii tekstów poświęconych Brunonowi Schulzowi pt. Świat Brunona Schulza (Yokohama 2013; po japońsku). Tłumaczyła na japoński m.in. Medaliony Zofii Nałkowskiej, utwory Debory Vogel i Andrzeja Stasiuka.

https://orcid.org/0000-0002-6298-4303

Nagoya University of Foreign Studies

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 14 (2018), strony: 632-647

Data publikacji: 2018-12-20

https://doi.org/10.32927/ZZSiM.103

Agamben Giorgio, Quel che resta di Auschwitz: L’archivio e il testimone, Torino: Bollati

Boringhieri, 1998 [wy. japońskie: Aushuvitssu no nokorimono, 2001; wyd. polskie:

Co zostaje z Auschwitz. Archiwum i świadek, tłum. Sławomir Królak, Warszawa: Sic!, 2008].

Bastian Till, Auschwitz und die „Auschwitz-Lüge”. Massenmord und Geschichtsfälschung, München: C.H. Beck, 1994.

Bauman Zygmunt, Modernity and the Holocaust, Ithaca: Cornell University Press, 1989 [wyd. polskie: Nowoczesność i Zagłada, tłum. Tomasz Kunz, Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2012].

Berenbaum Michael, The World Must Know: The history of the holocaust as told in the United States Holocaust Memorial Museum, Boston : Little, Brown i USHMM, 1993.

Crippa Luca, Onnis Maurizio, Il fotografo de Auschwitz, Milano: Piemme, 2013 [wyd. japońskie: Aushuvittsu no shūjin shashinka, 2016].

Didi-Huberman Georges, Images malgré tout, Paris: Les Éditions de Minuit, 2004 [wyd. polskie: Obrazy mimo wszystko, tłum. Mai Kubiak Ho-Chi, Kraków: Universitas, 2008].

Eaglestone Robert, Postmodernism and Holocaust Denial, London: Icon Books, 1997.

Eaglestone Robert, The Holocaust and the Postmodern, Oxford–New York: Oxford University Press, 2004.

Felman Shoshana, The Return of the Voice: Claude Lanzmann’s Shoah [w:] Shoshana Felman, Dori Laub, Testimony: Crises of witnessing in literature, psychoanalysis, and history, New York: Routledge, 1992.

Forges Jean-François, Éduquer contre Auschwitz: histoire et mémoire, Paris: ESF, 1997.

Frank Anne, Het Achterhuis. Dagboekbrieven 14 juni 1942 – 1 augustus 1944, Amsterdam: Prometheus, 1991 [najnowsze wyd. polskie: Dziennik (oϔicyna). 12 czerwca 1942 – 1 sierpnia 1944, tłum. Alicja Oczko, Kraków: Znak, 2015].

Frankl Viktor, ...trotzdem Ja zum Leben sagen: Ein Psychologe erlebt das Konzentrationslager, wyd. 4: München, Kösel-Verlag, 2009 [tytuł japoński: Yoru to kiri; wyd.

polskie: Człowiek w poszukiwaniu sensu, tłum. Aleksandra Wolnicka, wyd. 1 zmienione, Warszawa: Czarna Owca, 2017].

Garlicki Andrzej, Historia 1939–2001. Polska i świat. Podręcznik dla liceów ogólnokształcących, liceów proϔilowanych i techników. Kształcenie w zakresie podstawowym

i rozszerzonym, Warszawa: Scholar, 2004 [wyd. japońskie oprac. Katsuyoshi Watanabe, Masahiro Taguchi, Jun Yoshioka].

Gross Jan T., Aushuvittsu go no han’Yudayashugi – Pōrando ni okeru gyakusatsu jiken o kyūmei suru, tłum. Tōru Someya, Tōkyō: Hakusuisha, 2008 [na podstawie wyd. anglojęzycznego; wyd. polskie: Strach. Antysemityzm w Polsce tuż po wojnie. Historia moralnej zapaści, Kraków: Znak, 2008].

Gross Jan Tomasz, Sąsiedzi. Historia zagłady żydowskiego miasteczka, Sejny: Pogranicze, 2000.

Haenel Yannick, Jan Karski, Paris: Gallimard, 2009 [wyd. polskie: Jan Karski. Powieść, tłum.

Magdalena Kamińska-Maurugeon, Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2010].

Hashimoto Nobuya, Kioku no seiji – Yōroppa no rekishi ninshiki funsō, Tōkyō: Iwanami Shoten, 2016.

Henmi Yō, 1★9★3★7, Tōkyō 2015.

Hilberg Raul, The Destruction of the European Jews, wyd. 1, Quadrangle Books, Chicago

, wyd. 3, t. 1–3, Yale University Press, New Haven–London 2003 [wyd. pol-skie Zagłada Żydów europejskich, t. 1–3, tłum. Jerzy Giebułtowski, Wydawca Piotr Stefaniuk, Warszawa 2014].

Horokōsuto daijiten, red. Walter Laqueur, tłum. Shigeko Inoue, Kensuke Shiba, Kazuko Kibata, Tōkyō: Kashiwa Shobō, 2003 [wyd. oryginalne: The Holocaust Encyclopedia, New Haven: Yale University Press, 2001].

Hyōdō Nagao, Kyerutse gyakusatsu 50 shūnen – sengo no Pōrando ni okeru Yudayajin mondai no ichisokumen, „Gaimushō Chōsa Geppō” 1996, nr 4. Ishida Yūji, Hitorā to nachi Doitsu, Tōkyō: Kōdansha, 2015.

Ishioka Fumiko, Horokōsuto no kioku o aruku, Tokyo Holocaust Education Resource Center, 2016.

Kacenelson Icchak, Warushawa getto shishū, tłum. Kazuyuki Hosomi, Tōkyō: Michitani, 2012 [zawiera Pieśń o zamordowanym żydowskim narodzie i trzy wiersze napisane w getcie].

Kagawa Mayumi, Sōki no katachi – kioku āto no rekishi ishiki, Tōkyō: Suiseisha, 2012.

Karski Jan, Story of a Secret State. My report to the world, Boston: Houghton Mifϐlin Company, 1944 [najnowsze wyd. polskie: Tajne państwo. Opowieść o polskim Podziemiu, tłum. Grzegorz Siwek, Kraków: Znak, 2014].

Katō Ariko, Pōrando toshibu ni okeru Horokōsuto no kioku no genzaikei – Pōrando Yudayajin no Rekishi Hakubutsukan kara Bauka „Aushuvittsu Vierichika” made, „Chemadan” 2014, nr 4, http://chemodan.jp.

Katō Ariko, Recepcja Holokaustu w Japonii w perspektywie porównawczej: Auschwitz –Nankin – Hiroszima, „Zagłada Żydów. Studia i Materiały” 2017, nr 13.

Kera Sumio, Horokōsuto to „futsū no” Pōrandojin – 1941nen 7gatsu Iedovabune Yudayajin gyakusatsu jiken o meguru gendai Pōrando no ronsō, „Gendaishi Kenkyū” 2011, nr 57.

Lanzmann Claude, Le lièvre de Patagonie. Mé moires, Paris: Gallimard, 2009 [wyd. polskie: Zając z Patagonii (pamiętniki), tłum. Maryna Ochab, Wołowiec: Czarne, 2010].

Levi Primo, Se questo è un uomo, Turino: Da Silva, 1947 (tytuł japoński: Ashuvittsu wa owaranai; wyd. polskie: Czy to jest człowiek, tłum. Halszka Wiśniowska, Kraków:

Wydawnictwo Literackie, 2008].

Lower Wendy, Hitler’s Furies: German Women in the Nazi Killing Fields, Boston: Houghton

Mifflin Harcourt, 2013 [wyd. polskie: Furie Hitlera. Niemki na froncie wschodnim, tłum. Barbara Gadomska, Wołowiec: Czarne, 2015].

Marrus Michael R., Lessons of the Holocaust, Toronto: University of Toronto Press, 2016.

Miłosz Czesław, Chesuwafu Miuoshu shishū, tłum. Tokimasa Sekiguchi, Yokohama: Seibunsha, 2011 [zawiera m.in. wiersze Campo di Fiori i Biedny chrześcijanin patrzy

na getto].

Mühlhäuser Regina, Senjō no sei – DokuSo senka no Doitsu hei to onna tachi [wyd. oryginalne: Eroberungen. Sexuelle Gewalttaten und intime Beziehungen deutscher Soldaten in der Sowjetunion 1941–1945, Hamburg: Hamburger Edition, 2010].

Nakatani Takeshi, Aushuvittsu Hakubutsukan annai, Tōkyō: Gaifusha, 2005.

Nałkowska Zoϐia, Medaliony, wyd. 1, Warszawa: Czytelnik, 1946 [wyd. japońskie w tłumaczeniu Ariko Katō, 2015].

Ozaki Shunji, Kioku suru Warushawa – teikō, hōki to Yudayajin enjo soshiki Żegota, Tōkyō: Kōyō Shuppansha, 2007.

Ozaki Shunji, Warushawa kara – kioku annaisho – Toreburinka, Tikochin, Parumiri, Purushukufu e, Tōkyō: Ochanomizu Shobō, 2016.

Pamięć. Historia Żydów polskich przed, w czasie i po Zagładzie, red. Feliks Tych, Warszawa: Fundacja Shalon, 2004

Probing the Limits of Representation: Nazism and the “ϔinal solution”, red. Saul Friedländer, Cambridge, MA: Harvard University Press, 1994.

Semegiau Chūtōō, Roshia no rekishi ninshiki mondai – nachizumu to shakaishugi no kako o meguru kattō, red. Nobuya Hashimoto, Kyōto: Minerva Shobō, 2017.

Shiba Kensuke, Horokōsuto – nachisu ni yoru Yudayajin tairyō satsuriku no zenbō, Tōkyō: Chūōkōronsha, 2008.

Shiryō o mite kangaeru Horokōsuto no rekishi – Vanzē kaigi to nachisu Doitsu no Yudayajin zetsumetsu seisaku, oprac. Gedenk und Bildungstätte Haus der Wannsee-Konfrenz, tłum. Tetsuya Yamane, Masahiro Shimizu, Yokohama: Shunpūsha, 2015 [wyd. oryginalne: Die Wannsee-Konferenz und der Völkermord and den europäischen Juden. Katalog der ständigen Ausstellung, oprac. Gedenk und Bildungstätte Haus der Wannsee-Konferenz, 2008].

Shōa no shōgeki, red. Satoshi Ukai, Tōkyō 1995.

Snyder Timothy, Black Earth: The Holocaust as History and Warning, New York: Tim Duggan Books, 2015 [wyd. polskie: Czarna Ziemia. Holokaust jako ostrzeżenie, tłum. Bartłomiej Pietrzyk, Kraków: Znak, 2015].

Snyder Timothy, Bloodlands: Europe between Hitler and Stalin, New York: Basic Books, 2010 [wyd. polskie: Skrwawione ziemie. Europa między Hitlerem a Stalinem, tłum. Bartłomiej Pietrzyk, Warszawa: Świat Książki, 2011].

Stone Dan, Horokōsuto sutadīzu – saishin kenkyū e no tebiki, Tōkyō: Hakusuisha, 2012 [wyd. oryginalne: Histories of the Holocaust, Oxford–New York: Oxford University Press, 2010].

Takahashi Tetsuya, Kioku no echika. Sensō, tetsugaku, Aushuvittsu, Tōkyō: Iwanami Shoten, 1995.

Takahashi Tetsuya, Sensō sekinin ron, Tōkyō: Kōdansha, 2005.

Takahashi Tetsuya, Yasukuni mondai, Tōkyō: Chikuma Shobō, 2005.

Takei Ayaka, Horokōsuto genjō e no kōkogakuteki apurōchi – tekunorojī ga hiraku aratana jigen, „Gendaishi Kenkyū” 2017, nr 63.

Terada Masahiro, Gendai no memoriaru to myūjiamu no ba ni okeru kako sōki ni tomonau kanjō sōsa no tokuchō – Pōrando, Beujettsu memoriaru to Berurin, Horokōsuto memoriaru no kūkan kōsei to tenji ni yoru kako hyōgen ni kansuru hikaku kenkyū, „Kokuritsu Rekishi Minzoku Hakubutsukan Kenkyū Hōkoku” 2007, t. 138.

Tsushima Yūko, Kari no jidai, Tōkyō: Kōdansha, 2016.

Tsushima Yūko, Yamaneko dōmu, Tōkyō: Kōdansha, 2013.

Wiesel Elie, La Nuit, Paris: Les Éditions de Minuit, 1957 [wyd. polskie: Noc, tłum. Małgorzata Kozłowska Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2007].

Strony internetowe

Yilmaz Filiz, Mizoue Chieko, Sensō kioku no keisei – chūgakkō kokugo kyōkasho no bunseki,

http://www.slis.tsukuba.ac.jp/grad/assets/ϐiles/kenkyukiyou/11-2.4.pdf

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Katō, A. . (2018). Japońskie publikacje o Zagładzie wydane po 1995 r. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (14), 632-647. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.103

Udostępnij

              Wyświetl Nr 14 (2018)

Nr 14 (2018)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2018-12-02

Dział: Omówienia