Wyświetl Nr 13 (2017)

Nr 13 (2017)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2017-11-26

Dział: Studia

Recepcja Holokaustu w Japonii w perspektywie porównawczej: Auschwitz –Nankin – Hiroszima

Ariko Kato

redakcja@holocaustresearch.pl

Associate Professor na Uniwersytecie Studiów Międzynarodowych w Nagoji. Pracę doktorską na temat prozy i dzieł artystycznych Brunona Schulza obroniła na Uniwersytecie Tokijskim. Studiowała na Uniwersytecie Warszawskim jako stypendystka Fundacji Heiwa Nakajima i na Uniwersytecie Jagiellońskim jako stypendystka rządu polskiego. Jej zainteresowania obejmują międzywojenną literaturę i sztuki awangardowe, wielokulturowość w dawnej Galicji oraz reprezentacje Holokaustu i wojny w literaturze i sztuce. Po uzyskaniu grantu z Japan Society for the Promotion of Science w 2016–2017 była na stażu naukowym w Instytucie Badań Literackich PAN. Autorka książki „Bruno Schulz. Od oczu do rąk” (Tokio 2012; po japońsku) oraz licznych artykułów na temat Schulza. Redaktorka tomu antologii tekstów poświęconych Brunonowi Schulzowi pt. „Świat Brunona Schulza” (Yokohama 2013; po japońsku). Tłumaczyła na japoński m.in. Medaliony Zofii Nałkowskiej, utwory Debory Vogel i Andrzeja Stasiuka

https://orcid.org/0000-0002-6298-4303

Uniwersytet Studiów Międzynarodowych w Nagoji

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 13 (2017), strony: 230-257

Data publikacji: 2017-12-03

https://doi.org/10.32927/ZZSiM.358

Abstrakt

W swoim artykule próbowałam pokazać recepcję Holokaustu w powiązaniu z zagadnieniem bomb atomowych oraz zbrodni wojennych Japonii. W perspektywie porównawczej pojawiło się wiele wspólnych kwestii dotyczących mechanizmów pamięci wojny, a także charakterystyczny styl japońskiej narracji z hasłem „pokoju” w centralnym jej miejscu. Po okresie świadectw, wchodzimy powoli w erę post-świadectw, w której nie ma już żywych świadków. Jednak to także okres, który umożliwia badaczom zdystansowane analizowanie dyskursu politycznego i społecznego o wojnie, w szczególności w przypadku Japonii, której powojenna pamięć historyczna została zbudowana za pomocą języka pełnego niejasności i przemilczeń. Zastosowanie perspektywy porównawczej pozwala nie tylko pokazać zbieżność wielu problemów dotyczących narracji o wojnie, ale jest też warunkiem zaproponowania nowych narracji, przekraczających paradygmaty narodowych pamięci.

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Kato, A. (2017). Recepcja Holokaustu w Japonii w perspektywie porównawczej: Auschwitz –Nankin – Hiroszima. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (13), 230-257. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.358

Udostępnij

              Wyświetl Nr 13 (2017)

Nr 13 (2017)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2017-11-26

Dział: Studia