Wyświetl Nr 1 (2005)

Nr 1 (2005)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2005-12-01

Dział: Studia

Udział Polaków w zbrodniach na Żydach na prowincji regionu Świętokrzyskiego

Alina Skibińska

askibinskapl@gmail.com

historyk, przedstawiciel w Polsce the United States Holocaust Memorial Museum, Washington D.C., pracuje w Center for Advanced Holocaust Studies, International Archival Programs Division tego Muzeum

https://orcid.org/0000-0003-1267-3926

Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN

Jakub Petelewicz

jakub.petelewicz@gmail.com

historyk, mgr, doktorant w Centrum Badania i Nauczania Dziejów i Kultury Żydów w Polsce im. M. Anielewicza w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego, członek Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN. Ostatnio opublikował: Wypadki antysemickie w Łowiczu w listopadzie 1931 r. na podstawie prasy (w:) Roczniki Łowickie, t. II, R. 2004, red. Marek Wojtylak. Zainteresowania badawcze: procesy Zagłady na prowincji, stosunki polsko-żydowskie w okresie Zagłady i latach powojennych, historia społeczne, materiały archiwalne do Badań nad Zagładą

https://orcid.org/0000-0003-3558-1020

Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 1 (2005), strony: 114-147

Data publikacji: 2005-12-01

https://doi.org/10.32927/ZZSiM.151

Abstrakt

Artykuł oparty jest przede wszystkim na analizie mało dotąd wykorzystywanych przez badaczy akt procesowych z tzw. dekretu sierpniowego PKWN wytaczanych między innymi osobom podejrzanym o dokonywanie zbrodni na ludności żydowskiej lub współudział w ich popełnieniu. Jako dodatkowe źródło wykorzystano także współcześnie przeprowadzone wywiadami „Oral History” ze świadkami ówczesnych wydarzeń. Autorzy starają się analizować ówczesną sytuację wsi aby w jej kontekście badać typologię popełnianych czynów, osoby sprawców, biernych uczestników i świadków. Artykuł opatrzony jest także bogatym materiałem źródłowym egzemplifikującym opisywane zdarzenia.

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >> 

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Skibińska, A., & Petelewicz, J. (2005). Udział Polaków w zbrodniach na Żydach na prowincji regionu Świętokrzyskiego. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (1), 114-147. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.151

Udostępnij

              Wyświetl Nr 1 (2005)

Nr 1 (2005)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2005-12-01

Dział: Studia