Wyświetl Nr 1 (2005)

Nr 1 (2005)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2005-12-01

Dział: Materiały

O ukrywaniu się po „aryjskiej stronie” z Feliksem Tychem rozmawia Barbara Engelking

Feliks Tych

redakcja@holocaustresearch.pl

ur. 1929, historyk, prof. dr hab., od 1996 dyrektor ŻIH, autor licznych publikacji dotyczących ruchów społecznych w Polsce i innych krajach europejskich na przełomie XIX i XX wieku. Ostatnio wydał: "Długi cień Zagłady" (Warszawa 1999)

Żydowski Instytut Historyczny

Barbara Engelking

bengelki@ifispan.pl

psycholog, dr hab. IFiS PAN, kierownik Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN, badacz Holocaustu, ostatnio opublikowała: „Szanowny panie gistapo…” Donosy do władz niemieckich w Warszawie i okolicach w latach 1940 –1941, IFiS 2003

https://orcid.org/0000-0001-8361-4427

Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 1 (2005), strony: 234-238

Data publikacji: 2005-12-01

https://doi.org/10.32927/ZZSiM.157

Abstrakt

– Panie Profesorze, w czasie okupacji, jako kilkunastoletni chłopiec ukrywał się Pan w Warszawie. Jak z punktu widzenia takiego chłopca wyglądały stosunki polsko-żydowskie – tam i wtedy?

- Bylem wtedy bardziej dzieckiem, może dorastającym człowiekiem. Jeżeli teraz bym próbował odtworzyć swój ówczesny sposób widzenia społecznej otoczki Zagłady, to muszę powiedzieć, że przeżycie każdego było serią przypadków. W sytuacji przypadkowej nie zawsze można ekstrapolować jakieś adekwatne uogólnienia. Gdy ktoś w decydującym okresie swojego życia znalazł się wśród ludzi złych i traf chciał, że to byli Polacy – to on już zawsze  będzie żył z tym wspomnieniem i nawet nie bardzo będzie dowierzał świadectwom tych ludzi, którzy mieli inne doświadczenia.

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 > >> 

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Tych, F., & Engelking, B. (2005). O ukrywaniu się po „aryjskiej stronie” z Feliksem Tychem rozmawia Barbara Engelking. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (1), 234-238. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.157

Udostępnij

              Wyświetl Nr 1 (2005)

Nr 1 (2005)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2005-12-01

Dział: Materiały