Wyświetl Nr 1 (2005)

Nr 1 (2005)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2005-12-01

Dział: Recenzje

Gunnar S. Paulsson, Secret City: the Hidden Jews of Warsaw 1940-1945

Joanna Nalewajko-Kulikov

redakcja@holocaustresearch.pl

historyk, adiunkt w Instytucie Historii PAN, ostatnio opublikowała m.in. Kilka uwag o wydawnictwie Idisz Buch, w: Nusach Pojln. Studia z dziejów kultury jidysz w powojennej Polsce, red. Magdalena Ruta, Kraków 2008. Obecnie pracuje nad książką poświęconą Dawidowi Sfardowi i pokoleniu żydowskich komunistów. Zainteresowania badawcze: dzieje Żydуw wschodnioeuropejskich w XIX i XX wieku, dzieje języka i kultury jidysz

https://orcid.org/0000-0002-4946-9905

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 1 (2005), strony: 298-302

Data publikacji: 2005-12-01

https://doi.org/10.32927/ZZSiM.165

Abstrakt

Czytelnikowi poszukującemu wiarygodnego i uznanego opracowania dotyczącego losów Żydów warszawskich w czasach drugiej wojny światowej bibliotekarz czy historyk niechybnie podsunie klasyczną już pozycję autorstwa Israela Gutmana Żydzi warszawscy 1939-1943. Granice czasowe książki sugerują wyraźnie, że historia Żydów w Warszawie kończy się wraz z likwidacją warszawskiego getta. O losach Żydów, którzy powstanie w getcie przeżyli i aż do upadku powstania warszawskiego przebywali po tak zwanej aryjskiej stronie, nic już tam nie znajdzie. Co więcej, o Żydach, którzy także wcześniej ukrywali się po „aryjskiej” stronie – przeczyta w tym obszernym studium zaledwie kilka stron.

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Nalewajko-Kulikov, J. (2005). Gunnar S. Paulsson, Secret City: the Hidden Jews of Warsaw 1940-1945. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (1), 298-302. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.165

Udostępnij

              Wyświetl Nr 1 (2005)

Nr 1 (2005)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2005-12-01

Dział: Recenzje