Wyświetl Nr 5 (2009)

Nr 5 (2009)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2009-11-09

Dział: Recenzje

Samuel Kassow, Don’t let the others to write your history

Joanna Nalewajko-Kulikov

redakcja@holocaustresearch.pl

historyk, adiunkt w Instytucie Historii PAN, ostatnio opublikowała m.in. Kilka uwag o wydawnictwie Idisz Buch, w: Nusach Pojln. Studia z dziejów kultury jidysz w powojennej Polsce, red. Magdalena Ruta, Kraków 2008. Obecnie pracuje nad książką poświęconą Dawidowi Sfardowi i pokoleniu żydowskich komunistów. Zainteresowania badawcze: dzieje Żydуw wschodnioeuropejskich w XIX i XX wieku, dzieje języka i kultury jidysz

https://orcid.org/0000-0002-4946-9905

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 5 (2009), strony: 529-532

Data publikacji: 2009-11-09

https://doi.org/10.32927/ZZSiM.341

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Nalewajko-Kulikov, J. (2009). Samuel Kassow, Don’t let the others to write your history. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (5), 529-532. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.341

Udostępnij

              Wyświetl Nr 5 (2009)

Nr 5 (2009)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2009-11-09

Dział: Recenzje