Wyświetl Nr 3 (2007)

Nr 3 (2007)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2007-12-01

Dział: Z warsztatów badawczych

U „kresu pewnej moralności”: dyskusje wokół procesów więźniów funkcyjnych w Polsce 1945–1950

Zofia Wóycicka

woycicka@dhi.waw.pl

historyk, pracownik Działu Edukacyjnego Muzeum Historii Żydów Polskich. Opublikowała m.in. Zur „Interna tionalität” der Gedenkkultur: Die Gedenkstätte Au schwitz -Bir ke nau im Span nungs feld zwi schen Ost und West 1954–1978, w: „Archiv für Sozialgeschichte” 45/2005. W2007 roku złożyła na Wydziale Historycznym UW rozprawę doktorską zatytułowaną Przerwana żałoba. Spory wokół pamięci
i upamiętnienia nazistowskich obozów koncentracyjnych i zagłady w Polsce 1944–1950 przygotowaną pod kierunkiem prof. Włodzimierza Borodzieja.

https://orcid.org/0000-0002-9461-2387

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 3 (2007), strony: 355-385

Data publikacji: 2007-12-01

https://doi.org/10.32927/ZZSiM.243

Abstrakt

„[...] opowiedzcie wreszcie, jak kupowaliście miejsca w szpitalu, na dobrych komandach, jak spychaliście do komina muzułmanów, jak kupowaliście kobiety i mężczyzn, co robiliście w unterkunftach, Kanadach, krankenbauach, na obozie cygańskim, opowiedzcie to i jeszcze wiele drobnych rzeczy, opowiedzcie o dniu codziennym obozu, o organizacji, o hierarchii strachu, o samotności każdego człowieka. Ale piszcie, że właśnie wyście to robili. Że cząstka ponurej sławy Oświęcimia i wam się należy! Może nie, co?”

Tym wyzwaniem skierowanym do byłych towarzyszy obozowych kończył Tadeusz Borowski recenzję ze wspomnień oświęcimskich Zofii Kossak-Szczuckiej. Cytowany tekst ukazał się w styczniu 1947 roku w „Pokoleniu”. Borowski zarzucał autorce Z otchłani, że w sposób krzywdzący przeciwstawiła ona lojalnej i godnej postawie polskich więźniarek rzekomy brak solidarności i hartu ducha wśród przedstawicielek innych narodowości oraz że pominęła fakty, które mogłyby postawić jej towarzyszki z Birkenau w złym świetle. Wytykał też pisarce, że tłumacząc ową, według niej, bohaterską postawę osadzonych w obozie Polek ich patriotyzmem oraz zakorzenioną głęboko wiarą katolicką, abstrahowała od różnic w warunkach bytowych poszczególnych grup więźniów, które decydowały o ich szansach przeżycia oraz możliwościach udzielania pomocy innym

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Wóycicka, Z. (2007). U „kresu pewnej moralności”: dyskusje wokół procesów więźniów funkcyjnych w Polsce 1945–1950. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (3), 355-385. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.243

Udostępnij

              Wyświetl Nr 3 (2007)

Nr 3 (2007)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2007-12-01

Dział: Z warsztatów badawczych