Wyświetl Nr 4 (2008)

Nr 4 (2008)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2008-11-02

Dział: Studia

Sprawiedliwi niesprawiedliwi, niesprawiedliwi sprawiedliwi

Joanna Tokarska-Bakir

j.tokarska-bakir@uw.edu.pl

antropolożka kultury, profesor w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, ostatnio wydała: “Legendy o krwi. Antropologia przesądu”, Warszawa 2008, zainteresowania badawcze: blood libels a Zagłada, etnograficzne badania polskiej prowincjonalnej pamięci o Zagładzie; problematyka wizualności w praktyce nauk społecznych; kieruje Archiwum Etnograficznym przez ISNS U

https://orcid.org/0000-0003-4778-0465

Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, Uniwersytet Warszawski

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 4 (2008), strony: 170-214

Data publikacji: 2008-11-02

https://doi.org/10.32927/ZZSiM.271

Abstrakt

Tekst stanowi próbę nowego, zniuansowanego ujęcia relacji pomiędzy Polakami ratującymi Żydów i ukrywającymi się Żydami, opartą o kilkaset relacji ocalałych i ocalających, składanych przez komisjami historycznymi w Polsce po II wojnie światowej. Rozpatrywne relacje, dotyczące województw kieleckiego, częściowo krakowskiego i białostockiego, składane były przez komisjami historycznymi w Łodzi, Krakowie, w Przemyślu i Białymstoku (Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego, zespół 301). Wychodząc z założenia, że nie może być adekwatnego ujęcia historycznego bez poprawnego ujęcia morfologiczno-językowego, autorka wypracowuje własną terminologię opisową, rezygnując zarówno z honoryficznego określenia „Sprawiedliwi“, które heroizuje dynamiczną sytuację ratowania,  jak również z uprzedmiotawiającego określenia „ocaleni“. Uzupełniającą  kategorię źródeł stanowią wywiady etnograficzne, przeprowadzane w wybranych miejscowościach województwa kieleckiego w latach 2004-2008

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Tokarska-Bakir, J. (2008). Sprawiedliwi niesprawiedliwi, niesprawiedliwi sprawiedliwi. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (4), 170-214. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.271

Udostępnij

              Wyświetl Nr 4 (2008)

Nr 4 (2008)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2008-11-02

Dział: Studia