Wyświetl Nr 14 (2018)

Nr 14 (2018)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2018-12-02

Dział: Polemiki

Odpowiedź na recenzje Bożeny Szaynok i Marcina Zaremby

Joanna Tokarska-Bakir

j.tokarska-bakir@uw.edu.pl

Joanna Tokarska-Bakir – profesor doktor hab., antropolożka kultury, literaturoznawczyni; pracuje w Instytucie Slawistyki Polskiej Akademii Nauk; jej zainteresowania badawcze obejmują antropologię przemocy, etnograϐię Zagłady, fenomenologię i socjologię tabu, historię i pamięć, legendę o krwi (blood libel); redaktor naczelna pisma „Studia Litteraria Historica”; ostatnio opublikowała Okrzyki pogromowe. Szkice z antropologii historycznej Polski 1939–1946 (2012); Pod klątwą. Społeczny portret pogromu kieleckiego (t. 1–2, 2018).

https://orcid.org/0000-0003-4778-0465

Instytut Slawistyki PAN

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 14 (2018), strony: 668-676

Data publikacji: 2018-12-20

https://doi.org/10.32927/ZZSiM.130

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Tokarska-Bakir, J. . (2018). Odpowiedź na recenzje Bożeny Szaynok i Marcina Zaremby. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (14), 668-676. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.130

Udostępnij

              Wyświetl Nr 14 (2018)

Nr 14 (2018)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2018-12-02

Dział: Polemiki