Wyświetl Nr 4 (2008)

Nr 4 (2008)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2008-11-02

Dział: Punkty Widzenia

„Zobaczyć Gorgonę” (o książce Giorgio Agambena)

Aleksandra Ubertowska

redakcja@holocaustresearch.pl

adiunkt w Zakładzie Polskiej Literatury Współczesnej Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego. Autorka książki "Świadectwo-trauma-głos. Literackie reprezentacje Holokaustu" (Kraków 2007).Publikowała m.in. na łamach "Tekstów Drugich", "Pamiętnika Literackiego".

https://orcid.org/0000-0001-6465-321X

Zakład Polskiej Literatury Współczesnej, Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Gdański

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 4 (2008), strony: 527-536

Data publikacji: 2008-11-02

https://doi.org/10.32927/ZZSiM.289

Abstrakt

Artykuł jest omówieniem książki włoskiego filozofa Giorgio Agambena "Remnants of Auschwitz". Autorka koncentruje się na trzech zespołach zagadnień, konstytutywnych dla problematyki książki: na kwestii osobliwie rozumianego świadectwa, tematyce cielesności (figura muzułmanina) i kwestii języka (a także podmiotu) wspomnień obozowych. Konkluzją jest polemika z ujęciami Agambena.

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Ubertowska, A. (2008). „Zobaczyć Gorgonę” (o książce Giorgio Agambena). Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (4), 527-536. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.289

Udostępnij

              Wyświetl Nr 4 (2008)

Nr 4 (2008)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2008-11-02

Dział: Punkty Widzenia