Wyświetl Nr 17 (2021)

Nr 17 (2021)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2021-12-20

Dział: Omówienia

Nowe geografie, podmioty i media w studiach nad Zagładą. A Companion to the Holocaust

Aleksandra Ubertowska

aleksandra.ubertowska@ug.edu.pl

literaturoznawczyni, wykłada historię współczesnej literatury polskiej na Uniwersytecie Gdańskim. Specjalizuje się w badaniach nad literaturą i sztuką Holokaustu, studiach nad pamięcią, studiach z zakresu ekokrytyki. Jest autorką kilkudziesięciu książek i artykułów w czasopismach i tomach polskich oraz międzynarodowych, m.in. monografii Świadectwo, trauma, głos. Literackie reprezentacje Holokaustu (Kraków 2007), Holokaust. Auto(tanato)grafie (2014), Historie biotyczne. Pomiędzy estetyką a geotraumą (2019).

https://orcid.org/0000-0001-6465-321X

Uniwersytet Gdański

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 17 (2021), strony: 673-681

Data publikacji: 2021-12-20

https://doi.org/10.32927/zzsim.902

Abstrakt

Artykuł jest omówieniem monografii zbiorowej A Companion to the Holocaust pod redakcją Simone Gigliotti i Hilary Earl, zawierającej eseje Devina Pendasa, Joanny Michlic, Aomara Bouma, Tima Cole i innych. Autorka artykułu sytuuje recenzowaną publikację w szerszym kontekście takich zjawisk, jak „era postświadka”, zwrot performatywny w badaniach nad Zagładą, dominacja mediów audiowizualnych w pamięci i post-pamięci o Zagładzie. Omówienie rekonstruuje najważniejsze obszary problematyki poruszanej w esejach, grupując je wokół nadrzędnych tematów, takich jak „nowe geografie” i „nowe podmioty” badań nad Holokaustem, roli nowych mediów w pamięci o Zagładzie.

Bardizbanian Audrey, From Silence to Testimony. Performing Trauma and and Postmemory in Jonathan Safran Foer’s ‚Everything is Illuminated, „Holocaust Studies. A Journal of Culture and History” 2019, t. 25, nr 1–2.

A Companion to the Holocaust, red. Simone Gigliotti, Hilary Earl, Hobocken: Wiley-Blackwell 2020.

Berberich Christine, „I think I am beginning to understand. What I am writing is an infranovel!”. Laurent Binet, HHhH, and the Problem of „writing history”, „Holocaust Studies. A Journal of the Culture and History” 2020, nr 1–2.

Makhortykh Mykola, Nurturing the Pain: audiovisual tributes to the Holocaust on the YouTube, „Holocaust Studies. A Journal of Culture and History” 2019, t. 25, nr 4.

Małczyński Jacek, Krajobrazy Zagłady. Perspektywa historii środowiskowej, Warszawa: Wydawnictwo IBL, 2018.

Popescu Diana I, Schult Tanja, Introduction [w:] Revisiting Holocaust Representation in the Post-Witness Era, red. Diana I. Popescu, Tanja Schult, Basingstoke: Palgrave Macmillian, 2015.

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Ubertowska, A. (2021). Nowe geografie, podmioty i media w studiach nad Zagładą. A Companion to the Holocaust. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (17), 673-681. https://doi.org/10.32927/zzsim.902

Udostępnij

              Wyświetl Nr 17 (2021)

Nr 17 (2021)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2021-12-20

Dział: Omówienia