Wyświetl Nr 5 (2009)

Nr 5 (2009)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2009-11-09

Dział: Studia

„Tuż po Zagładzie”. Kościół wobec problematyki żydowskiej (VII 1944–VII 1946)

Bożena Szaynok

bozena.szaynok@uwr.edu.pl

historyk, adiunkt na Uniwersytecie Wrocławskim, ostatnio opublikowała Z historią i Moskwą w tle. Polska a Izrael 1944–1967 (Warszawa 2007). Zainteresowania badawcze: historia Polski po 1944 r., relacje polsko-żydowskie po II wojnie światowej

https://orcid.org/0000-0001-9243-484X

Uniwersytet Wrocławski, Instytut Historyczny

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 5 (2009), strony: 128-148

Data publikacji: 2009-11-09

https://doi.org/10.32927/ZZSiM.309

Abstrakt

Stosunek kościoła katolickiego do Żydów po II wojnie światowej jest trudnym tematem w polsko - żydowskiej historii, w znacznym stopniu zdominowanym przez emocje i stereotypy. Prezentowany tekst przedstawia fragment relacji kościół - Żydzi: od chwili zakończenia działań wojennych na wschodzie powojennej Polski, latem 1944 r. do pogromu Żydów w Kielcach w lipcu 1946 r. Zaproponowana chronologia pozwala jednak odpowiedzieć na pytanie:  czy i na ile cień Zagłady zmieniał traktowanie Żydów przez kościół katolicki. Przyjrzenie się pierwszemu okresowi powojennemu ma duże znaczenie, ponieważ to, co wypracowano na samym początku miało wpływ na stanowisko kościoła w tak dramatycznym momencie jak pogrom kielecki, a także w okresie późniejszym. W artykule przedstawiono sytuację kościoła i społeczności żydowskiej w momencie zakończenia działań wojennych, opisano wzajemne postrzeganie się kościoła i Żydów w powojennej rzeczywistości. Artykuł omawia jak tematyka żydowska przedstawiana była przez hierarchów, duchowieństwo, prasę katolicką, wiernych.

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Szaynok, B. (2009). „Tuż po Zagładzie”. Kościół wobec problematyki żydowskiej (VII 1944–VII 1946). Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (5), 128-148. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.309

Udostępnij

              Wyświetl Nr 5 (2009)

Nr 5 (2009)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2009-11-09

Dział: Studia