Wyświetl Nr 5 (2009)

Nr 5 (2009)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2009-11-09

Dział: Omówienia

Edukacja czy dialog z cieniami… Kilka uwag na marginesie „Tek edukacyjnych” Polacy ratujący Żydów w latach II wojny światowej

Ewa Koźmińska-Frejlak

redakcja@holocaustresearch.pl

socjolog, stale współpracuje z żydowskim miesięcznikiem „Midrasz”, niebawem ukaże się w druku kolekcja listów rodziny Gelbartów z getta warszawskiego w jej opracowaniu. Zainteresowania badawcze: stosunki polsko-żydowskie i społeczność żydowska w Polsce po Zagładzie; recepcja Zagłady w społeczeństwie polskim

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 5 (2009), strony: 467-480

Data publikacji: 2009-11-09

https://doi.org/10.32927/ZZSiM.330

Abstrakt

Krytyczna recenzja tek edukacyjnych przygotowanych przez Instytut Pamięci Narodowej. Autorka wskazuje, że omawiana tu propozycja nauczania o polskich Sprawiedliwych nie dostarcza pełnej wiedzy na temat ratowania Żydów przez Polaków. Redaktorzy pakietu kierowali się niejasnymi, pozamerytorycznymi kryteriami doboru tekstów. Większość z nich zawiera liczne błędy. Niezaprzeczalną wartość posiadają opracowane na użytek pakietu scenariusze lekcji i kompetentny artykuł Grzegorza Berendta

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Koźmińska-Frejlak, E. (2009). Edukacja czy dialog z cieniami… Kilka uwag na marginesie „Tek edukacyjnych” Polacy ratujący Żydów w latach II wojny światowej. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (5), 467-480. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.330

Udostępnij

              Wyświetl Nr 5 (2009)

Nr 5 (2009)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2009-11-09

Dział: Omówienia