Wyświetl 2008: Holocaust Studies and Materials

2008: Holocaust Studies and Materials

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2008-11-02

Dział: Materiały

A Testimony of Silence… Interview with Jerzy Lewiński, a former functionary of the Order Service in the Warsaw ghetto

Ewa Koźmińska-Frejlak

redakcja@holocaustresearch.pl

sociologist, permanent collaborator of the Jewish monthly Midrasz; forthcoming publication: her edition of a collection of letters of the Gelbart family from the Warsaw ghetto. Research interests: Polish-Jewish relations and the Jewish community in Poland after the Holocaust; reception of the Holocaust in the Polish society

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, 2008: Holocaust Studies and Materials, strony: 317-352

Data publikacji: 2008-12-01

https://doi.org/10.32927/ZZSiM.87

Abstrakt

Jerzy Lewiński urodził się na początku ubiegłego stulecia (w 1911 r.) w rodzinie zasymilowanych Żydów. Był nie tylko świadkiem najważniejszych wydarzeń minionego stulecia, ale również uczestnikiem wielu z nich. Najmłodszy z piątki rodzeństwa, miał dwie siostry i brata - z pierwszego małżeństwa swego ojca (Kopela – Kacpra) i rodzonego brata Adolfa (z matki Frajndli – Franciszki). Mieszkał  – początkowo w mieście Turek, skąd w 1922 roku, po tragicznej śmierci ojca (zamordowanego w 1920 roku przez swojego wspólnika) przeniósł się do Warszawy. Tu, w 1933 roku ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. W trakcie studiów wyjechał na kilkumiesięczne stypendium do Ecole Superiere Politique w Paryżu. Po ukończeniu studiów (we wrześniu 1934 roku) został skierowany do Szkoły Podchorążych w Częstochowie, ukończył ją po roku uzyskując stopień podchorążego rezerwy (egzamin końcowy składał przed komisją, której przewodniczył – wówczas pułkownik dyplomowany – Stanisław Władysław Maczek). Po zakończeniu służby wojskowej zamieszkał w Łodzi, i w tamtejszym Sądzie Okręgowym odbył aplikację sądową, Tam także w 1937 rozpoczął aplikację adwokacką.

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Koźmińska-Frejlak, E. (2008). A Testimony of Silence… Interview with Jerzy Lewiński, a former functionary of the Order Service in the Warsaw ghetto. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, 317-352. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.87

Udostępnij

              Wyświetl 2008: Holocaust Studies and Materials

2008: Holocaust Studies and Materials

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2008-11-02

Dział: Materiały