Wyświetl Nr 5 (2009)

Nr 5 (2009)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2009-11-09

Dział: Recenzje

Kevin P. Spicer, Hitler’s Priests. Catholic Clergy and National Socialism

Grzegorz Krzywiec

gkrzywiec@ihpan.edu.pl

absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i SNS przy IFISPAN, adiunkt IHPAN w Warszawie, obecnie zajmuje się badaniem polskiego nowoczesnego antysemityzmu w  kontekście europejskim. W druku praca pt. Szowinizm po polsku. Przypadek Romana Dmowskiego (1886-1905) (2009). Zainteresowania badawcze: dzieje polskiej inteligencji w XIX i XX wieku, stosunki polsko-żydowskie, nowoczesny antysemityzm.

https://orcid.org/0000-0003-1649-866X

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 5 (2009), strony: 495-499

Data publikacji: 2009-11-09

https://doi.org/10.32927/ZZSiM.333

Inne teksty tego samego autora

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Krzywiec, G. (2009). Kevin P. Spicer, Hitler’s Priests. Catholic Clergy and National Socialism. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (5), 495-499. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.333

Udostępnij

              Wyświetl Nr 5 (2009)

Nr 5 (2009)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2009-11-09

Dział: Recenzje