Wyświetl Nr 13 (2017)

Nr 13 (2017)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2017-11-26

Dział: Z warsztatów badawczych

„Czarna, ogromna chmura wisi nad nami i na pewno spadnie…” Żydzi w miastach i miasteczkach Generalnego Gubernatorstwa wobec wiadomości o akcji „Reinhardt” 

Maria Ferenc-Piotrowska

maria.ferenc@gmail.com

doktorantka w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Pod opieką prof. Barbary Engelking przygotowuje rozprawę o źródłach i znaczeniach wiadomości w getcie warszawskim. Uczestniczka projektu pełnej edycji Archiwum Ringelbluma w Żydowskim Instytucie Historycznym, redaktorka tomów dotyczących nasłuchów radiowych w getcie warszawskim oraz Żydowskiej Samopomocy Społecznej. Koordynatorka Galerii „Zagłada” w Muzeum Historii Żydów Polskich, obecnie pracuje w ŻIH.

https://orcid.org/0000-0002-4937-9563

Żydowski Instytut Historyczny

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 13 (2017), strony: 295-324

Data publikacji: 2017-12-03

https://doi.org/10.32927/ZZSiM.361

Abstrakt

Artykuł dotyczy doświadczenia egzystencjalnego ofiar Zagłady oraz mechanizmów psychologicznych i poznawczych występujących w konfrontacji z pierwszymi wiadomościami o działalności obozów śmierci. Analizie poddane zostały relacje Żydów z przeszło 40 miast i miasteczek Generalnego Gubernatorstwa dotyczące procesu napływania wiadomości o Zagładzie oraz reakcji na nie. Pogłoski napływały zazwyczaj najpierw z daleka, później z coraz bliższych miejscowości. Czasami źródłem (nieprecyzyjnych) wiadomości o losie wysiedlanych Żydów byli Polacy, w niektórych miejscowościach pojawili się uciekinierzy z ośrodków zagłady, którzy opowiedzieli, czego byli świadkami. Te pogłoski i świadectwa spotykały się z różnymi reakcjami – od rozpaczy, przez zaprzeczenie, wyparcie i rezygnację, po próbę ratowania swojego życia. Refleksji nad mierzeniem się myślą o możliwości śmierci własnej i swoich najbliższych oraz zjawiskom wypierania, odsuwania od siebie wiadomości o Zagładzie poświęcono w artykule szczególne miejsce.

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Ferenc-Piotrowska, M. (2017). „Czarna, ogromna chmura wisi nad nami i na pewno spadnie…” Żydzi w miastach i miasteczkach Generalnego Gubernatorstwa wobec wiadomości o akcji „Reinhardt” . Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (13), 295-324. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.361

Udostępnij

              Wyświetl Nr 13 (2017)

Nr 13 (2017)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2017-11-26

Dział: Z warsztatów badawczych