Wyświetl Nr 10 (2014)

Nr 10 (2014)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2014-12-01

Dział: Sylwetki

Wspomnienie o dr Rucie Sakowskiej (1922–2011)

Tadeusz Epsztein

tadeuszepsztein@o2.pl

historyk, profesor w Instytucie Historii PAN; zajmuje się m.in. dziejami ziemiaństwa polskiego w XIX i XX w., od 1996 r. jest również stałym współpracownikiem Żydowskiego Instytutu Historycznego, w którym zajmuje się porządkowaniem zasobu archiwalnego, jest autorem lub współautorem kilkunastu inwentarzy archiwalnych, m.in. opracował nowy inwentarz Archiwum Ringelbluma. Od 2009 r. jest współkoordynatorem (razem z dr Eleonorą Bergman) projektu pełnej edycji dokumentów z Archiwum Ringelbluma. W ostatnich latach opublikował Polska własność ziemska na Ukrainie (gubernia kijowska, podolska i wołyńska) w 1890 r. (2008); The Warsaw Ghetto Oyneg Shabes-Ringelblum Archive. Catalog and Guide (2009, wspólnie z Robertem Mosesem Shapiro); Inwentarz Archiwum Ringelbluma (2011). Jest redaktorem słownika Ziemianie polscy XX wieku. Słownik biograficzny.

https://orcid.org/0000-0003-3285-6674

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 10 (2014), strony: 285-296

Data publikacji: 2014-12-01

https://doi.org/10.32927/ZZSiM.524

Abstrakt

Ruta Sakowska, historyk, należała do grona najwybitniejszych pracowników Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie (ŻIH), w którym zajmowała się pracą naukową w latach 1958–2011. Interesowała się głównie losem ludności żydowskiej w Warszawie podczas Zagłady. Zbierając materiały do pracy doktorskiej o getcie warszawskim, zetknęła się z Archiwum Ringelbluma (ARG) w ŻIH, którego opracowaniu poświęciła później dalsze lata swojego życia. Przygotowując nowy inwentarz ARG, miałem możliwość współpracy i korzystania z pomocy dr Ruty Sakowskiej. Rucie Sakowskiej zawdzięczamy także rozpoczęcie w 1997 r. pełnej edycji dokumentów z ARG.

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Epsztein, T. (2014). Wspomnienie o dr Rucie Sakowskiej (1922–2011). Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (10), 285-296. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.524

Udostępnij

              Wyświetl Nr 10 (2014)

Nr 10 (2014)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2014-12-01

Dział: Sylwetki