Wyświetl Nr 1 (2005)

Nr 1 (2005)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2005-12-01

Dział: Wydarzenia

Muzeum-Miejsce Pamięci w Bełżcu – w rok po rozpoczęciu działalności

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 1 (2005), strony: 349-358

Data publikacji: 2005-12-01

https://doi.org/10.32927/ZZSiM.175

Abstrakt

Przez blisko 60 lat po drugiej wojnie światowej Bełżec był jednym z najbardziej zapomnianych obozów zagłady, nie tylko na świecie, ale, paradoksalnie, również w Polsce, na której terenach się znajdował. Poza nielicznymi publikacjami, dostępnymi dla ograniczonego grona odbiorców, wiedza o Bełżcu prawie w ogóle nie funkcjonowała w świadomości społecznej i w badaniach naukowych. Podobnie było poza granicami Polski, gdzie oprócz wąskiego kręgu specjalistów trudno znaleźć kogoś, kto kojarzyłby nazwę Bełżec z czymkolwiek. Oczywiście, można zawsze powołać się na publikację Y Arada, który pierwszy pokusił się o monografię obozów zagłady akcji „Reinhardt”, jednakże nawet ta praca, bardzo cenna i pionierska, do dzisiaj nie doczekała się tłumaczenia na język polski

Similar Articles

You may also start an advanced similarity search for this article.

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Kuwałek, R. (2005). Muzeum-Miejsce Pamięci w Bełżcu – w rok po rozpoczęciu działalności. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (1), 349-358. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.175

Udostępnij

              Wyświetl Nr 1 (2005)

Nr 1 (2005)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2005-12-01

Dział: Wydarzenia