Wyświetl Nr 10 (2014)

Nr 10 (2014)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2014-12-01

Dział: Punkty Widzenia

Wirus Auschwitz

Przemysław Czapliński

redakcja@holocaustresearch.pl

polski krytyk literacki, profesor literatury współczesnej. Pracuje w Instytucie Filologii Polskiej UAM. Członek korespondent Polskiej Akademii Nauk.

https://orcid.org/0000-0002-4805-6471

Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 10 (2014), strony: 874-884

Data publikacji: 2014-12-01

https://doi.org/10.32927/ZZSiM.556

Abstrakt

Artykuł przedstawia – na kanwie recenzji książki Sławomira Buryły Tematy (nie)opisane – polemikę z ujmowaniem Zagłady jako cząstki procesu historycznego, którą można wydzielić z nowoczesności i której można przyporządkować wzniosłość. Autor przeciwstawia temu koncepcję „wirusa Auschwitz”, zgodnie z którą moralność, ekonomia i nauka po Zagładzie nie mogą już od niej się oddzielić

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Czapliński, P. (2014). Wirus Auschwitz. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (10), 874-884. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.556

Udostępnij

              Wyświetl Nr 10 (2014)

Nr 10 (2014)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2014-12-01

Dział: Punkty Widzenia