Wyświetl Nr 16 (2020)

Nr 16 (2020)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2020-12-15

Dział: Recenzje

Marta Janczewska, Jacek Leociak, Archiwum Ringelbluma. Antologia

Helena Datner

redakcja@holocaustresearch.pl

doktor, socjolożka i historyczka, zajmowała się społeczną historią Żydów w wieku XIX, obecnie m.in. historią żydowskich instytucji dziecięcych po ostatniej wojnie, powojenną historiografią Zagłady, rolą antysemityzmu w kształtowaniu historii PRL. Ostatnio opublikowała Po Zagładzie. Społeczna historia żydowskich domów dziecka, szkół, kół studentów w dokumentach Centralnego Komitetu Żydów w Polsce (2016)

https://orcid.org/0000-0002-6548-1496

Żydowski Instytut Historyczny

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 16 (2020), strony: 815-826

Data publikacji: 2020-11-15

https://doi.org/10.32927/ZZSiM.648

Adamowicz Irena, Relacja pt. „Polacy o Żydach” [w:] Archiwum Ringelbluma. Antologia, oprac. Marta Janczewska, Jacek Leociak, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2019.

Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy, t. 12: Rada Żydowska w Warszawie (1939–1943), oprac. Marta Janczewska, Warszawa: ŻIH i WUW, 2014.

Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy, t. 14: Obozy pracy przymusowej, oprac. Marta Janczewska, Warszawa: ŻIH i WUW, 2015.

Autor nieznany, Inny niż wszyscy – dr Neuman [w:] Archiwum Ringelbluma. Antologia, oprac. Marta Janczewska, Jacek Leociak, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2019.

Autor nieznany, Relacja pt. „…die waren in Deutschland gefangen” (fragmenty) [w:] Archiwum Ringelbluma. Antologia, oprac. Marta Janczewska, Jacek Leociak, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2019.

Autor nieznany, Relacja pt. Anno 1940. Chrześcijanin pomaga przejść bezpiecznie Żydowi przez ulice Warszawy, ogarnięte pogromem [w:] Archiwum Ringelbluma. Antologia, oprac. Marta Janczewska, Jacek Leociak, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2019.

Bauer Yehuda, The Context of The Holocaust Phenomena, „Kwartalnik Historii Żydów” 2000, nr 1.

Biblioteka Narodowa 1919–2019. Księga jubileuszowa serii, red. Stanisław Bereś, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2019.

Bursztyn Henryk, Relacja z ucieczki ze Lwowa [w:] Archiwum Ringelbluma. Antologia, oprac. Marta Janczewska, Jacek Leociak, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2019.

Cejtlin Hilel, Odpowiedź na ankietę dotyczącą oceny sytuacji ludności żydowskiej w getcie warszawskim [w:] Antologia.

Finkelsztajnowie, rodzeństwo z Łukowa, Relacja pt. Zagłada Łukowa [w:] Archiwum Ringelbluma. Antologia, oprac. Marta Janczewska, Jacek Leociak, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2019.

Forecki Piotr, Od „Shoah” do „Strachu”. Spory o polsko-żydowską przeszłość i pamięć w debatach publicznych, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2010.

Friedman Filip, Przedmowa [w:] Szymon Datner, Walka i zgada białostockiego ghetta, wyd. 1, Łódź: CŻKH, 1946; wyd. 2, Warszawa: ŻIH, 2014.

Gauden Grzegorz, Lwów – kres iluzji. Opowieść o pogromie listopadowym 1918, Kraków: Universitas, 2019.

Grabowski Jan, Judenjagd. Polowanie na Żydów 1942–1945. Studium dziejów pewnego powiatu, Warszawa: Stowarzyszenie Centrum Badań nad Zagładą Żydów, 2011.

Huberband Szymon, Opracowanie pt. Kidusz ha Szem [w:] Archiwum Ringelbluma. Antologia, oprac. Marta Janczewska, Jacek Leociak, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2019.

Janczewska Marta, Archiwum Ringelbluma jako tekst globalny [w:] Literatura polska wobec Zagłady (1939–1968), red. Sławomir Buryła, Dorota Krawczyńska, Jacek Leociak, Warszawa: Fundacja Akademia Humanistyczna i IBL PAN, 2012.

Janczewska Marta, Codzienność i niecodzienność Zagłady [w:] Literatura wobec Zagłady…,

Jarecka Gustawa, Relacja pt. Ostatnim etapem przesiedlenia jest śmierć [w:] Antologia, s. 378.

Jokusch Laura, Chroniclers of Catastrophe: History Writing as a Jewish Response to Persecution before and after the Holocaust [w:] Holocaust. Historiography in Context. Emergence, Challenges, Polemics and Achievements, red. David Bankier, Dan Michman, Jerusalem: Yad Vashem, 2008.

Keff Bożena, Strażnicy fatum. Literatura lat powojennych o Zagładzie, Polakach i Żydach. Dyskurs publiczny wobec antysemityzmu, Warszawa: Wydawnictwo „Krytyki Politycznej”, 2020.

Koniński Natan, Relacja o pogrzebie Żyda-katolika w getcie warszawskim [w:] Archiwum Ringelbluma. Antologia, oprac. Marta Janczewska, Jacek Leociak, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2019.

Leociak Jacek, Tekst wobec Zagłady. O relacjach z getta warszawskiego, wyd. 1, Wrocław: Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, 1997.

Leociak Jacek, Wstęp [w:] Archiwum Ringelbluma. Antologia, oprac. Marta Janczewska, Jacek Leociak, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2019.

Libionka Dariusz, ZWZ-AK i Delegatura Rządu wobec eksterminacji Żydów [w:] Polacy i Żydzi pod okupacją niemiecką 1939–1945. Studia i materiały, red. Andrzej Żbikowski, Warszawa: IPN, 2006.

Opowieść o niewinności. Kategoria świadka Zagłady w kulturze polskiej (1942–2015, red. Maryla Hopfinger, Tomasz Zukowski, Warszawa: IBL PAN. 2018.

Perec Icchok Lejbusz, Wybór opowiadań, tłum. i oprac. przypisów Anna Dresnerowa, wstęp Bernard Mark, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1958.

Ringelblum Emanuel, Stosunki polsko-żydowskie w czasie drugiej wojny światowej, wstęp Tadeusz Epstein, [w:] Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy, t. 29a: Pisma Emanuela Ringelbluma z bunkra, oprac. Eleonora Bergman, Tadeusz Epstein, Magdalena Siek, Warszawa: ŻIH, 2018.

Stanisław Adler, „Żadna blaga, żadne kłamstwo…” Wspomnienia z warszawskiego getta, oprac. Marta Janczewska, Warszawa: Stowarzyszenie Centrum Badań nad Zagładą Żydów, 2018.

Tokarska-Bakir Joanna, Historia jako księgowość kreatywna, „Dwutygodnik.pl”, 2011, http://www.dwutygodnik.com/artykul/1956-historia-jako-ksiegowosc-kreatywna.

Tytelman Nechemiasz, Dziennik (fragment): Relacja z cmentarza na Gęsiej [w:] Archiwum Ringelbluma. Antologia, oprac. Marta Janczewska, Jacek Leociak, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2019.

Żukowski Tomasz, Wielki retusz. Jak zapomnieliśmy, ze Polacy zabijali Żydów, Warszawa: Wielka Litera, 2018.

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Datner, H. (2020). Marta Janczewska, Jacek Leociak, Archiwum Ringelbluma. Antologia. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (16), 815-826. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.648

Udostępnij

              Wyświetl Nr 16 (2020)

Nr 16 (2020)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2020-12-15

Dział: Recenzje