Wyświetl Nr 18 (2022)

Nr 18 (2022)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2022-12-25

Dział: Recenzje

Wiedza nieumiejscowiona: Jak (nie) uczyć o Zagładzie w XXI wieku? Recenzja: Wiedza (nie)umiejscowiona. Jak uczyć o Zagładzie w Polsce w XXI wieku?, wstęp i red. Katarzyna Liszka, Kraków: Universitas, 2021, 302 s.

Helena Datner

hdatner@gmail.com

doktor, socjolożka i historyczka, zajmowała się społeczną historią Żydów w wieku XIX, obecnie zajmuje się m.in. historią żydowskich instytucji dziecięcych po drugiej wojnie światowej, powojenną historiografią Zagłady, rolą antysemityzmu w kształtowaniu historii PRL. Opublikowała m.in. Ta i tamta strona. Żydowska inteligencja Warszawy drugiej polowy XIX wieku (2007), Po Zagładzie. Społeczna historia żydowskich domów dziecka, szkół, kół studentów w dokumentach Centralnego Komitetu Żydów w Polsce (2016).

https://orcid.org/0000-0002-6548-1496

Żydowski Instytut Historyczny

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 18 (2022), strony: 685-696

Data publikacji: 2023-03-11

https://doi.org/10.32927/zzsim.983

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Datner, H. (2023). Wiedza nieumiejscowiona: Jak (nie) uczyć o Zagładzie w XXI wieku? Recenzja: Wiedza (nie)umiejscowiona. Jak uczyć o Zagładzie w Polsce w XXI wieku?, wstęp i red. Katarzyna Liszka, Kraków: Universitas, 2021, 302 s. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (18), 685-696. https://doi.org/10.32927/zzsim.983

Udostępnij

              Wyświetl Nr 18 (2022)

Nr 18 (2022)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2022-12-25

Dział: Recenzje