Wyświetl Nr 7 (2011)

Nr 7 (2011)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2011-12-02

Dział: Studia

(Nie)pamięć na gruzach. Zagłada Żydów żółkiewskich w świadomości nowych mieszkańców miasta

Anna Wylegała

help@libcom.pl

socjolog, doktorantka w Szkole Nauk Społecznych przy IFiS PAN, gdzie przygotowuje pracę doktorską na temat pamięci społecznej w ukraińskiej Galicji i na polskich „ziemiach odzyskanych”. Pracuje w programie „Historia Mówiona” Ośrodka Karta. Tłumaczka literatury ukraińskiej

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 7 (2011), strony: 144-169

Data publikacji: 2011-12-10

https://doi.org/10.32927/zzsim.780

Abstrakt

The article discusses Holocaust memory in Ukrainian Galicia (using the example of Żółkiew near Lvov). Qualitative research – biographical and in-depth interviews – allowed for an analysis of that memory on various levels and in relation to such factors as: official Soviet memory, family accounts, sovereign Ukraine’ historical policy and the Jewish Diaspora’s initiatives to commemorate the Holocaust. The analysis revealed the existence of highly varied memory groups, whose major determinants are: family’s origins and its lot during the war as well as the respondent’s age group.

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Wylegała, A. . (2011). (Nie)pamięć na gruzach. Zagłada Żydów żółkiewskich w świadomości nowych mieszkańców miasta. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (7), 144-169. https://doi.org/10.32927/zzsim.780

Udostępnij

              Wyświetl Nr 7 (2011)

Nr 7 (2011)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2011-12-02

Dział: Studia