Wyświetl Nr 7 (2011)

Nr 7 (2011)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2011-12-02

Dział: Omówienia

Ukraińskie dyskusje o Holokauście: wokół książki Omera Bartova

Anna Wylegała

help@libcom.pl

socjolog, doktorantka w Szkole Nauk Społecznych przy IFiS PAN, gdzie przygotowuje pracę doktorską na temat pamięci społecznej w ukraińskiej Galicji i na polskich „ziemiach odzyskanych”. Pracuje w programie „Historia Mówiona” Ośrodka Karta. Tłumaczka literatury ukraińskiej.

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 7 (2011), strony: 546-552

Data publikacji: 2011-12-10

https://doi.org/10.32927/zzsim.812

Abstrakt

Krótko po opublikowaniu anglojęzycznej wersji książki Omera Bartova Erased: Vanishing Traces of Jewish Galicia in Present-Day Ukraine (Princeton: Princeton University Press, 2007) na ukraińskim portalu dyskusyjnym www.zgroup.com.ua (Zachodnia Grupa Analityczna) ukazała się recenzja, której autor prorokował Bartovowi rolę ukraińskiego Jana Tomasza Grossa. „O ile mi wiadomo, składanie na UPA odpowiedzialności za ludobójstwo ludności żydowskiej w Galicji pozbawione było do tej pory dostatecznego uzasadnienia. […] Ponieważ teraz za sprawę tę wziął się doświadczony specjalista, całkiem prawdopodobne jest, że galicyjscy Ukraińcy dostaną swoje Jedwabne”1. Ihor Czornowoł po wielokroć przecenił potencjał książki Bartova, w jednym jednak miał rację: na dłuższy czas zdominowała ona ukraińskie dyskusje o Zagładzie.

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Wylegała, A. . (2011). Ukraińskie dyskusje o Holokauście: wokół książki Omera Bartova. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (7), 546-552. https://doi.org/10.32927/zzsim.812

Udostępnij

              Wyświetl Nr 7 (2011)

Nr 7 (2011)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2011-12-02

Dział: Omówienia