Wyświetl Nr 17 (2021)

Nr 17 (2021)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2021-12-20

Dział: Punkty Widzenia

Książki pod specjalnym nadzorem [Mirosław Tryczyk, Miasta śmierci i Drzazga; Paweł Piotr Reszka, Płuczki]

Piotr Forecki

piotr.forecki@amu.edu.pl

politolog, profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Zakładzie Kultury Politycznej Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu. Główne kierunki zainteresowań naukowych: polska pamięć Zagłady, dyskursy antysemickie, współczesne reprezentacje Zagłady w kulturze popularnej, prawicowy populizm. Autor monografii Od „Shoah” do „Strachu”. Spory o polsko-żydowską przeszłość i pamięć w debatach publicznych (2010) oraz Po Jedwabnem. Anatomia pamięci funkcjonalnej (2018).

https://orcid.org/0000-0001-8156-5326

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 17 (2021), strony: 548-565

Data publikacji: 2021-12-23

https://doi.org/10.32927/zzsim.891

Abstrakt

Pierwsza książka Mirosława Tryczyka na temat udziału Polaków w Zagładzie, zatytułowana Miasta śmierci. Sąsiedzkie pogromy Żydów, ukazała się w 2015 r. Głosami ofiar, sprawców i świadków autor opowiedział w niej o zbrodniach popełnionych w kilkunastu miejscowościach Białostocczyzny latem 1941 r. Odtworzył przerażającą trajektorię mordów opartych na repetycji analogicznych sekwencji zdarzeń. Publikacja Miast śmierci nie wywołała wrzenia i mobilizacji po stronie obrońców polskiej niewinności, którzy zazwyczaj mobilizują się, gdy tylko temat udziału Polaków w Holokauście wychodzi na światło dzienne. Tryczkowi z jakichś powodów darowano ten spektakl publicznych połajanek. Przy milczeniu zwykle donośnych obrońców dobrego imienia Polski poważne zarzuty wobec autora książki sformułowali w recenzjach historycy. Czego konkretnie one dotyczyły? Z jaką recepcję ze strony historyków spotkały się Miasta śmierci? Jakie wnioski można wyciągnąć z tamtej dyskusji? Artykuł stanowi próbę odpowiedzi na te i inne pytania.

Aleksiun Natalia, Zmarnowana szansa. O „Miastach śmierci” Mirosława Tryczyka, https://kulturaliberalna.pl/2016/01/19/zmarnowana-szansa-o-miastach-smierci-miroslawa-traczyka/.

Bikont Ana, My z Jedwabnego, Warszawa: Prószyński i S-ka, 2004.

Bourdieu Pierre, Specyfika dziedziny naukowej i społeczne warunki rozwoju wiedzy [w:] Kryzys i schizma. Antyscjentystyczne tendencje w socjologii współczesnej, t. 2, red. Edmund Mokrzycki, Warszawa: PIW, 1984.

Cała Alina, Wizerunek Żyda w polskiej kulturze ludowej, Warszawa: WUW, 1992.

Dobrowolski Piotr, Teatr i polityka. Dyskursy polityczne w polskiej dramaturgii współczesnej, Poznań: Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne”, 2019.

Engelking Barbara, Tamten świat rządził się innymi prawami, „Gazeta Wyborcza”, dodatek „Duży Format”, 12 XI 2015.

Forecki P., Po Jedwabnem. Anatomia pamięci funkcjonalnej, Warszawa: Wydawnictwo IBL PAN, 2018.

Forecki Piotr, Pokłosie, poGrossie i kibice polskości, „Studia Litteraria Historica” 2013, nr 2.

Grabowski Jan, Polacy, nic się nie stało! Polemiki z Zagładą w tle, Kraków: Austeria, 2021.

O tym nie wolno mówić… Zagłada Żydów w opowieściach wspomnieniowych ze zbiorów Dionizjusza Czubali, wybór i oprac. Piotr Grochowski, Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK, 2019.

Gross Jan Tomasz, Sąsiedzi. Historia zagłady żydowskiego miasteczka, Sejny: Pogranicze, 2000.

Gross Jan Tomasz, współpraca Irena Grudzińska-Gross, Złote żniwa. Rzecz o tym, co działo się na obrzeżach Zagłady, Kraków: Znak, 2011.

Kącki Marcin, Nie słuchaj ojca swego, rozmowa z Mirosławem Tryczykiem, „Gazeta Wyborcza”, dodatek „Duży Format”, 12 XI 2015.

Kozik Agnieszka, Tokarska-Bakir Joanna, Powiedzieć prawdę o historii, wariant polski, „Studia Litteraria Historica” 2016, nr 5, https://ispan.waw.pl/journals/index.php/slh/article/view/slh.2016.001.

Kuczyńska-Koschany Katarzyna, Ściegi i fastrygi, „Narracje o Zagładzie” 2017, nr 3.

Lipecka Zofia, Po Jedwabnem, red. Hanna Wróblewska, Warszawa: Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, 2008.

Persak Krzysztof, Wydmuszka. Lektura krytyczna „Miast śmierci” Mirosława Tryczyka, „Zagłada Żydów. Studia i Materiały” 2016, nr 12.

Pogromy Żydów na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, t. 1: Literatura i sztuka, red. Sławomir Buryła, Warszawa: IH PAN i in., 2018.

Pollack Martin, Skażone krajobrazy, tłum. Karolina Niedenthal, Wołowiec: Czarne, 2014.

Reszka Paweł Piotr, Płuczki. Poszukiwacze żydowskiego złota, Warszawa: Agora, 2019.

Sudoł Tomasz, Mirosław Tryczyk – „Miasta śmierci. Sąsiedzkie pogromy Żydów” – recenzja i ocena, https://histmag.org/Miroslaw-Tryczyk-Miasta-smierci-Sasiedzkie-pogromy-Zydow-recenzja-12290.

Tokarska-Bakir Joanna, Historia jako fetysz [w:] eadem, Rzeczy mgliste. Eseje i studia, Sejny: Pogranicze, 2004.

Tokarska-Bakir Joanna, Legendy o krwi. Antropologia przesądu, Warszawa: W.A.B., 2008.

Tomczok Marta, Czyja dzisiaj jest Zagłada? Retoryka, ideologia, popkultura, Warszawa: Wydawnictwo IBL PAN, 2017.

Tryczyk Marcin, Drzazga. Kłamstwa silniejsze niż śmierć, Kraków: Znak, 2020.

Tryczyk Marcin, Miasta śmierci. Sąsiedzkie pogromy Żydów, Warszawa: Wydawnictwo RM, 2015.

Tryczyk Marcin, Odpowiedź Krzysztofowi Persakowi, „Studia Litteraria Historica” 2016, nr 5, https://ispan.waw.pl/journals/index.php/slh/article/view/slh.2016.010.

Tryczyk Marcin, Szansę wykorzystałem. „Miasta śmierci” napisałem, by uczcić pamięć ofiar, a nie, by oskarżać [Polemika autora z recenzją Natalii Aleksiun], https://kulturaliberalna.pl/2016/02/16/miasta-smierci-polemika-miroslaw-tryczyk/.

Urynowicz Marcin, Pseudonaukowo o pogromach, „Pamięć.pl” 2015, nr 11.

Wokół Jedwabnego, t. 1: Studia; t. 2: Dokumenty, red. Paweł Machcewicz, Krzysztof Persak, Warszawa: IPN, 2002.

Zgliczyński Stefan, „Miasta śmierci” Mirosława Tryczyka pod butem Krzysztofa Persaka, „Le Monde diplomatique” 2016, nr 12.

Żbikowski Andrzej, U genezy Jedwabnego. Żydzi na Kresach Północno-Wschodnich II Rzeczypospolitej, wrzesień 1939 – lipiec 1941, Warszawa: ŻIH, 2006.

Żbikowski Andrzej, W cieniu Jedwabnego, „Gazeta Wyborcza”, dodatek „Duży Format”, 12 XI 2015.

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Forecki, P. (2021). Książki pod specjalnym nadzorem [Mirosław Tryczyk, Miasta śmierci i Drzazga; Paweł Piotr Reszka, Płuczki]. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (17), 548-565. https://doi.org/10.32927/zzsim.891

Udostępnij

              Wyświetl Nr 17 (2021)

Nr 17 (2021)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2021-12-20

Dział: Punkty Widzenia