Wyświetl Nr 17 (2021)

Nr 17 (2021)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2021-12-20

Dział: Punkty Widzenia

Szuflada z dokumentami [Czarna księga, red. Wasilij Grossman, Ilja Erenburg, oprac. Joanna Nalewajko-Kulikov]

Marcin Kula

j.m.kula@uw.edu.pl

historyk, z wykształcenia także socjolog, emerytowany profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w historii społecznej; autor wielu publikacji z historii Polski i Ameryki Łacińskiej, podejmuje też temat pamięci historycznej i nośników pamięci. Ostatnio opublikował: Wizytówka historyka (2020); Czy trzeba być wspólnotą? Wykłady z socjologii historycznej (2021).

https://orcid.org/0000-0002-5161-5027

Uniwersytet Warszawski, emeritus

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 17 (2021), strony: 581-594

Data publikacji: 2021-12-23

https://doi.org/10.32927/zzsim.893

Abstrakt

Esej napisany na marginesie Czarnej księgi (w wydaniu polskim). Jest to tom świadectw o Holokauście, zebranych z grubsza w dawnej tzw. strefie osiedlenia Żydów przez Żydowski Komitet Antyfaszystowski jeszcze podczas wojny lub zaraz po niej. Wydanie księgi wówczas zostało zatrzymane przez władze sowieckie w ramach posunięć towarzyszących zamordowaniu członków Komitetu. Autor eseju przedstawia wartość źródłową tych świadectw oraz niektóre wnioski z nich płynące

Bukowska-Marczak Ewa, Przyjaciele, koledzy, wrogowie? Relacje pomiędzy polskimi, żydowskimi i ukraińskimi studentami Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie w okresie międzywojennym (1918–1939), Warszawa: Neriton, 2019.

Charrière Henri, Papillon, tłum. Wojciech Gilewski, Warszawa: PIW, 1994 i inne wydania.

Czarna księga, red. Ilja Erenburg, Wasilij Grossman, tłum. Małgorzata Buchalik, Halyna Dubyk, Halina Grubowska, Mirosława Jankowska, Maria Karachentseva, Kacper Miklaszewski, Tamara Monko- Ejgenberg, oprac. Joanna Nalewajko-Kulikov, Warszawa: ŻIH, 2020.

Czerniaków Adam, Dziennik getta warszawskiego 6 IX 1939 – 23 VII 1942, oprac. Marian Fuks, Warszawa: PWN, 1983.

Dalej jest noc. Losy Żydów w wybranych powiatach okupowanej Polski, red. Barbara Engelking, Jan Grabowski, Warszawa: Stowarzyszenie Centrum Badań nad Zagładą Żydów, 2018.

Frister Roman, Autoportret z blizną, tłum. Elżbieta i Roman Frister, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Przybylik &, 2019.

Garapich Michał P., Dzieci Kazimierza, Wołowiec: Czarne, 2019.

Gauden Grzegorz, Lwów. Kres iluzji. Opowieść o pogromie listopadowym 1918, Kraków: Universitas, 2019.

Grabowski Jan, Czego trzeba, by Dzień Pamięci Polaków Ratujących Żydów nie stał się farsą, „Gazeta Wyborcza”, 28 III 2019.

Grabowski Jan, Pamięciowy blitz Instytutu Pileckiego dotarł do Treblinki, wyborcza.pl („Ale Historia”), 28 XI 2021.

Korzeniewski Bohdan, Było, minęło… Wspomnienia, przedmowa Anna Kuligowska-Korzeniewska, posłowie Andrzej Kruczyński, Warszawa: PIW, 2020.

Linkiewicz Olga, Lokalność i nacjonalizm. Społeczności wiejskie Galicji Wschodniej w dwudziestoleciu międzywojennym, Kraków: Universitas, 2018.

Machcewicz Maciej, „Przecież jutro wyjedziemy do kraju, do Polski” Życie codzienne polskich zesłańców na Syberii w latach 1940–1946, „Zesłaniec. Kwartalnik Rady Naukowej Zarządu Głównego Związku Sybiraków” 2015, nr 62.

Pawełczyńska Anna, Wartości a przemoc. Zarys socjologicznej problematyki Oświęcimia, Lublin: Test, 2004.

Perechodnik Calek, Spowiedź, oprac. David Engel, Warszawa: Ośrodek Karta, 2016.

Podlasek Maria, W skórze Niemca, „Polityka”, 15 V 1993.

Ringelblum Emanuel, Stosunki polsko-żydowskie w czasie drugiej wojny światowej. Uwagi i spostrzeżenia, oprac. i wstęp Artur Eisenbach, Warszawa: Czytelnik, 1988.

Sakson Andrzej, Cień Königsberga, „Gazeta Wyborcza”, 20 IX 2002.

Sierakowiak Dawid, Dziennik, oprac. Ewa Wiatr, Adam Sitarek, Warszawa: ŻIH, 2016.

Świda-Ziemba Hanna, Uchwycić życie. Wspomnienia, dzienniki i listy 1930–1989, wybór i oprac. Dominik Czapigo, Warszawa: Ośrodek Karta, 2018.

„W czterdziestym nas matko na Sybir zesłali…” Polska a Rosja 1939–1942, wybór i oprac. Jan Tomasz Gross, Irena Grudzińska-Gross, wstęp Jan Tomasz Gross, Londyn: Aneks, 1983.

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Kula, M. (2021). Szuflada z dokumentami [Czarna księga, red. Wasilij Grossman, Ilja Erenburg, oprac. Joanna Nalewajko-Kulikov]. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (17), 581-594. https://doi.org/10.32927/zzsim.893

Udostępnij

              Wyświetl Nr 17 (2021)

Nr 17 (2021)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2021-12-20

Dział: Punkty Widzenia