Wyświetl Nr 1 (2005)

Nr 1 (2005)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2005-12-01

Dział: Od Redakcji

Od Redakcji

Redakcja

redakcja@holocaustresearch.pl

Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 1 (2005), strony: 9-10

Data publikacji: 2005-12-01

Abstrakt

Od początku lat osiemdziesiątych dzieje polskich Żydów, w tym również najtragiczniejszy ich okres, jakim jest dokonane przez Niemców ludobójstwo, są istotnym fragmentem polskiej historii. Z roku na rok pojawiają się nowe teksty naukowe poświęcone Zagładzie. Są to zarówno tłumaczenia prac zagranicznych, jak również coraz liczniejsze książki i artykuły autorów polskich. Odbywają się liczne konferencje, organizowane często we współpracy krajowych i zagranicznych instytucji naukowych, których przedmiotem jest albo sama Zagłada, albo tematy wojenne i okupacyjne, wśród których eksterminacja Żydów stanowi aspekt niezwykle istotny. Okazuje się również, że kontakty między historykami polskimi a zagranicznymi [niemieckimi, amerykańskimi a przede wszystkim izraelskimi] sprowadzają się, z zachowaniem różnic i odmienności wynikających ze specyfiki i zaawansowania badań w danym kraju, do merytorycznej wymiany poglądów z pominięciem resentymentów i nastawień ideologicznych. Mimo że perspektywa powszechnej zgody, nawet ograniczonej tylko do środowiska historyków, na wzięcie w nawias kontekstu politycznego jest nadal, z różnych zresztą powodów, stosunkowo odległa [vide: dyskusja o zbrodni w Jedwabnem wyzwalająca potężny ładunek lęków i emocji paraliżujących działalność poznawczą czy formułowane ostatnio w formie kategorycznej żądania prowadzenia przez państwo polityki historycznej], to w przeszłość zdaje się odchodzić ciążąca nad naszym życiem naukowym doktryna podporządkowania badań naukowych bieżącej polityce państwa i oczekiwanie od badaczy „dawania odporu” rzeczywistym czy wyimaginowanym w świadomości takich czy innych decydentów zagrożeniom.

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Redakcja. (2005). Od Redakcji. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (1), 9-10. Pobrano z https://www.zagladazydow.pl/index.php/zz/article/view/146

Udostępnij

              Wyświetl Nr 1 (2005)

Nr 1 (2005)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2005-12-01

Dział: Od Redakcji