Wyświetl Nr 2 (2006)

Nr 2 (2006)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2006-12-03

Dział: Materiały

Józef Górski, Na przełomie dziejów

Jan Grabowski

grabows@uottawa.ca

professor of history at the University of Ottawa, member of the Polish Center for Holocaust Research of the Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Sciences. His publications include Judenjagd. Polowanie na Żydów 1942–1945. Studium dziejów pewnego powiatu (2011); 2013 saw the publication of the extended English edition of this book – Hunt for the Jews: Betrayal and Murder in German-Occupied Poland, while its Hebrew translation was published by Yad Vashem in 2016; editor of many collective volumes, for instance, Klucze i kasa. O mieniu żydowskim w Polsce pod okupacją niemiecką i we wczesnych latach powojennych 1939–1950 (2014, together with Dariusz Libionka) as well as critical editions of sources, for instance, Szraga Fajwel Bielawski, Ostatni Żyd z Węgrowa. Wspomnienia ocalałego z Zagłady w Polsce (2015), and „Szczęście posiadać dom pod ziemią”. Losy kobiet ocalałych z Zagłady w okolicach Dąbrowy Tarnowskiej (2016)

https://orcid.org/0000-0002-6916-9379

Uniwersytet w Ottawie

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 2 (2006), strony: 280-291

Data publikacji: 2006-12-02

https://doi.org/10.32927/ZZSiM.190

Abstrakt

Zamieszczony poniżej fragment pamiętników Józefa Górskiego dotyczy sytuacji na Podlasiu w pierwszych latach okupacji niemieckiej oraz ilustruje poglądy autora na temat „ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej”. Górski, jak sam stwierdza, na Zagładę Żydów patrzył jako chrześcijanin, który współczuje ofiarom kaźni, a zarazem jako Polak wierny ideom Romana Dmowskiego. Z tej drugiej perspektywy Zagłada Żydów napawała go wyraźną satysfakcją. Pamiętnik Józefa Górskiego z całą pewnością zaliczyć można do działu „kurioza”, ale jego lektura nasuwa wiele bolesnych pytań, przede wszystkim o skalę (milczącego) przyzwolenia na mord. Innymi słowy, do jakiego stopnia jasne (choć przerażające) poglądy Górskiego mieściły się w ramach
„zwyczajności” okupacyjnego Podlasia?

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 4 > >> 

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Grabowski, J. (2006). Józef Górski, Na przełomie dziejów. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (2), 280-291. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.190

Udostępnij

              Wyświetl Nr 2 (2006)

Nr 2 (2006)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2006-12-03

Dział: Materiały