Wyświetl Nr 2 (2006)

Nr 2 (2006)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2006-12-03

Dział: Materiały

Tekst zwany 'Dziennikiem Szmula Rozensztajna'

Monika Polit

redakcja@holocaustresearch.pl

filolog,  mgr, pracownik ŻIH, tłumaczka i nauczycielka języka jidysz. Ostatnio opublikowala  "Lettres a Mordechai Chaim Rumkowski conservees dans les collections des Archives Nationales a Lodz. Une selection de problematiques."(w:) "Memorial de la Shoah" 2006.

https://orcid.org/0000-0002-5738-0898

Żydowski Instytut Historyczny

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 2 (2006), strony: 333-338

Data publikacji: 2006-12-02

https://doi.org/10.32927/ZZSiM.193

Abstrakt

Tekst zwany Dziennikiem Szmula Rozensztajna oznaczony sygnaturą 302/115  znajduje się w zbiorze Pamiętników Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego. Jest to maszynopis w języku żydowskim, liczący 161 stron, sporządzony na podstawie rękopisu powstałego w getcie łódzkim. Zapisy dzienne obejmują okres od 20 lutego 1941 do 27 listopada 1941 roku. To niewątpliwie tylko część większej całości. Zarówno tuż powojenni badacze żydowskiego piśmiennictwa z getta łódzkiego – Ber Mark i Iszaja Trunk – jak i współcześni edytorzy tłumaczonych na angielski fragmentów Dziennika Szmula Rozensztajna – Alan Adelson i Robert Lapides, wspominają, że oryginał Dziennika znajduje się Żydowskim Instytucie Historycznym w Warszawie, a maszynopis w Archiwum Instytutu Yad Vashem w Jerozolimie. Tymczasem w wydanym w 1994 roku inwentarzu zbioru Pamiętników Żydów przechowywanych w ŻIH odnotowano jedynie maszynowy odpis. Gdzie znajduje się dziś oryginał – nie wiadomo. Nie wiadomo też, jaką częścią zapisu dysponujemy.

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >> 

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Polit, M. (2006). Tekst zwany ’Dziennikiem Szmula Rozensztajna’. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (2), 333-338. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.193

Udostępnij

              Wyświetl Nr 2 (2006)

Nr 2 (2006)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2006-12-03

Dział: Materiały