Wyświetl Nr 9 (2013)

Nr 9 (2013)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2013-12-01

Dział: Polemiki

Monika Polit, Odpowiedź recenzentkom „Moja żydowska dusza nie obawia się dnia sądu”. Mordechaj Chaim Rumkowski. Prawda i zmyślenie

Monika Polit

redakcja@holocaustresearch.pl

filolog,  mgr, pracownik ŻIH, tłumaczka i nauczycielka języka jidysz. Ostatnio opublikowala  "Lettres a Mordechai Chaim Rumkowski conservees dans les collections des Archives Nationales a Lodz. Une selection de problematiques."(w:) "Memorial de la Shoah" 2006.

https://orcid.org/0000-0002-5738-0898

Żydowski Instytut Historyczny

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 9 (2013), strony: 569-578

Data publikacji: 2013-12-01

https://doi.org/10.32927/ZZSiM.605

Abstrakt

Korzystając z prawa odpowiedzi, pragnę się odnieść do tekstów recenzentek mojej książki poświęconej Mordechajowi Rumkowskiemu. Z uwagi na obszerność wypowiedzi Agnieszki Żółkiewskiej w pierwszej kolejności odpowiem na jej krytyczne uwagi, by następnie krótko odnieść się do zarzutów stawianych mi przez Andreę Löw.

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >> 

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Polit, M. (2013). Monika Polit, Odpowiedź recenzentkom „Moja żydowska dusza nie obawia się dnia sądu”. Mordechaj Chaim Rumkowski. Prawda i zmyślenie. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (9), 569-578. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.605

Udostępnij

              Wyświetl Nr 9 (2013)

Nr 9 (2013)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2013-12-01

Dział: Polemiki